Marnujemy pieniądze na pomoc ofiarom przemocy dowowej!

07/10/2022
Marnujemy pieniądze na pomoc ofiarom przemocy dowowej!
Nie może być tak, że ofiary przemocy będą czekały kolejne lata na dobrą i przemyślaną ustawę. To się musi stać tu i teraz. Naszym celem powinno być stworzenie kompleksowego, spójnego systemu przeciwdziałania przemocy domowej. Systemu, który da gwarancję, że osoby doświadczające przemocy będą chronione. Dziś zbyt często pozostają bezbronne.

⚠️ Niebieskie Karty nie dają pełnego obrazu skali przemocy domowej. Szara strefa, liczby nie zgłaszanych przypadków są ogromne. ❌ Przemoc dzieje się w zaciszu domowym. Przemoc ma różne oblicza, nie zawsze jest widoczna – przemoc psychiczna, seksualna, ekonomiczna.
Ofiarami przemocy najczęściej padają kobiety, ale także dzieci, które są jej świadkami i jednocześnie stają się jej ofiarami. Nie można tego od siebie oddzielić! Przemoc wobec dzieci – ciągle czekamy na ustawę, na wprowadzenie systemu monitorowania śmiertelnych przypadków pobicia dzieci.
📣 Koniecznością jest finansowanie organizacji pozarządowych, które realnie walczą z przemocą domową. Fundusz Sprawiedliwości, który zamiast pomagać finansuje kampanie Solidarnej Polski, co pokazał raport NIK. Miliony zmarnowanych pieniędzy, które nie pomogły ofiarom.
Monika Rosa


NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE