Mój manifest liberała

13/10/2022
N Katarzyna Lubnauer 3

Co dla mnie oznacza bycie liberałem? To wiara, że największą wartością jest wolność, wolność jednostki do samostanowienia i wolność gospodarcza. Oto mój manifest liberała.

Oczywiście każda wolność ma swoje granice. Dla mnie te najważniejsze to także wolność, prawa drugiej jednostki oraz zdrowy rozsądek. Szanując te granice można spokojnie budować #WolnośćDlaWszystkich.

PAŃSTWO LIBERALNE 

Jestem zwolennikiem swobody gospodarczej, bez licznych regulacji charakterystycznych dla naszego kraju. Opowiadam się za niższymi podatkami, a przede wszystkim za prostym systemem podatkowym. Popieram zmniejszenie innych obciążeń dla przedsiębiorców, i co za tym idzie, jestem za oszczędniejszym i mniej biurokratycznym państwem. Za państwem, które ma zaufanie do swoich obywateli. Nie chcę też, aby z naszych podatków finansowano nierentowne kopalnie i zabezpieczano przed dekoniunkturą rolników. Nie uważam, że państwo odpowiada za wszystkich, chociaż powinno pomagać potrzebującym tego nieletnim, chorym, czy niepełnosprawnym.

Państwo ma finansować z budżetu i innych dochodów głównie niezbędne usługi dla mieszkańców: edukację, służbę zdrowia, częściowo kulturę, infrastrukturę, administrację i bezpieczeństwo. Nie jestem skrajnym liberałem, zwolennikiem sprywatyzowania edukacji i ubezpieczeń zdrowotnych, bo z jednej strony jesteśmy na to za biednym społeczeństwem, a z drugiej, dzieci muszą mieć prawo do edukacji czy leczenia niezależnie od zamożności rodziców.

ŚWIATOPOGLĄD LIBERALNY

Manifest liberała musi też uwzględniać zwykłe ludzkie pragnienia. Dlatego deklaruję, że w kwestiach światopoglądowych jestem zwolennikiem prawa do związków partnerskich zarówno dla osób homoseksualnych jak i heteroseksualnych, do in vitro według procedur lekarskich, a nie norm wyznaczanych przez polityków, do swobodnego dostępu do antykoncepcji i pigułki „dzień po”, a także do dopuszczalności aborcji w uzasadnionych przypadkach.

Przede wszystkim, jako rodzic i człowiek związany z edukacją, jestem stronnikiem świeckiej szkoły państwowej. Nie oznacza to, że jestem przeciwnikiem Kościoła Katolickiego. Jestem zwolennikiem swobody wyznania, prawa do funkcjonowania szkół wyznaniowych i wychowania dziecka zgodnie z wiarą rodziców. Uważam jednak, że takie wychowanie nie powinno odbywać się w publicznej szkole, za publiczne pieniądze. Na rynku usług edukacyjnych są różne szkoły: prywatne, społeczne, kościelne i publiczne – samorządowe, i te ostatnie powinny być wolne od lekcji religii, a w pozostałych niech decydują rodzice i właściciele. Publiczna szkoła powinna być świecka.

LIBERALNA PRZYSZŁOŚĆ

Chociaż w Polsce nie ma klimatu na takie poglądy jak moje, to wierzę, że są one potrzebne. Zawsze jest dużo osób do dzielenia pieniędzy, brakuje zaś tych, którzy rozumieją, że rozwój gospodarczy zawdzięczamy firmom, szczególnie tym niedużym, a nie głośnym związkom zawodowym.

W polityce dominują zwolennicy ograniczania ludziom praw i wprowadzania regulacji, a niewielu jest tych, którzy potrafią uszanować prawo innych do myślenia, samostanowienia. Brakuje tych, którzy nie chcą narzucać innym swojego stylu życia czy zasad pochodzących z własnej wiary.

Oto mój manifest liberała, Katarzyna Lubnauer.NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE