Nieprawidłowości w Ministerstwie Sprawiedliwości wykryte przez NIK. Składamy zawiadomienie do prokuratury

04/07/2019

Posłowie Monika Rosa i Adam Szłapka w związku z raportem Najwyższej Izby Kontroli dotyczącym nieprawidłowości w przyznawaniu dotacji z Funduszu Sprawiedliwości postanowili złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Zbigniewa Ziobrę polegającego na nieuzasadnionym wydaniu środków publicznych. W związku z uzasadnionymi podejrzeniami o działalności korupcyjnej w Ministerstwie Sprawiedliwości, Posłowie przedłożyli także wniosek o zbadanie tej sprawy do Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Według raportu Najwyższej Izby Kontroli dotacje z Funduszu Sprawiedliwości były przyznawane niezgodnie z podstawowymi celami funduszu, dodatkowo podmiotom, które nie miały żadnego doświadczenia. Mowa tu o 33 mln 272 tys. zł dotacji, które NIK uznało za „niecelowe i niegospodarne”.

Zdaniem Posłów Raport NIK dotyczący nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości powinien stać się podstawą do natychmiastowego wszczęcia postępowania w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez ministra Zbigniewa Ziobrę oraz w przypadku udowodnienia nieprawidłowości skutkować jego dymisją.

[download id=”15497″]
[download id=”15500″]NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE