Nieprawidłowości w Ministerstwie Sprawiedliwości wykryte przez NIK. Składamy zawiadomienie do prokuratury

Posłowie Monika Rosa i Adam Szłapka w związku z raportem Najwyższej Izby Kontroli dotyczącym nieprawidłowości w przyznawaniu dotacji z Funduszu Sprawiedliwości postanowili złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Zbigniewa Ziobrę polegającego na nieuzasadnionym wydaniu środków publicznych. W związku z uzasadnionymi podejrzeniami o działalności korupcyjnej w Ministerstwie Sprawiedliwości, Posłowie przedłożyli także wniosek o zbadanie tej sprawy do Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Według raportu Najwyższej Izby Kontroli dotacje z Funduszu Sprawiedliwości były przyznawane niezgodnie z podstawowymi celami funduszu, dodatkowo podmiotom, które nie miały żadnego doświadczenia. Mowa tu o 33 mln 272 tys. zł dotacji, które NIK uznało za „niecelowe i niegospodarne”.

Zdaniem Posłów Raport NIK dotyczący nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości powinien stać się podstawą do natychmiastowego wszczęcia postępowania w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez ministra Zbigniewa Ziobrę oraz w przypadku udowodnienia nieprawidłowości skutkować jego dymisją. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Zbigniewa Ziobrę (305 pobrań) Wniosek o zbadanie sprawy do CBA ws. kontroli NIK dot. Funduszu Sprawiedliwości (307 pobrań)