NIŻSZE KOSZTY ZATRUDNIENIA STUDENTÓW – PROPOZYCJE USTAWOWE NOWOCZESNEJ

Nowoczesna składa projekt ustawy, która likwiduje lukę w studenckim ubezpieczeniu społecznym. Nowe przepisy będą korzystne zarówno dla studentów jak i dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają studentów.
Zgodnie z obowiązującym prawem uczniowie gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych oraz studenci jeśli są zatrudnieni na umowę cywilno prawną to nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Nie dotyczy to pracujących studentów, którzy np. w czerwcu ukończyli studia licencjackie a w październiku rozpoczynają studia magisterskie. Przez trzy miesiące rosną koszty zatrudnienia studenta, gdyż pracodawca musi odprowadzać do ZUS dodatkowe składki
– Absolwent studiów licencjackich zanim rozpocznie studia magisterskie na 3 miesiące traci zwolnienie z opłacania składek na ZUS – mówił w Sejmie poseł Mirosław Suchoń. -Nowoczesna chce, żeby student utrzymał zwolnienie z opłacania składek na ZUS przez cały okres między zakończeniem studiów licencjach, a rozpoczęciem magisterskich.
– Korzyść dla przedsiębiorcy to brak dodatkowych kosztów zatrudnienia, korzyść dla studenta to brak ryzyka utraty pacy na trzy miesiące lub obniżane wysokości wynagrodzenia – podsumowała poseł Elżbieta Stępień. [pdf-embedder url=”https://nowoczesna.org/wp-content/uploads/2017/10/Projekt-ust.-studenckiej.pdf” title=”Projekt ust. studenckiej”]