NIŻSZE KOSZTY ZATRUDNIENIA STUDENTÓW – PROPOZYCJE USTAWOWE NOWOCZESNEJ

13/10/2017

Nowoczesna składa projekt ustawy, która likwiduje lukę w studenckim ubezpieczeniu społecznym. Nowe przepisy będą korzystne zarówno dla studentów jak i dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają studentów.
Zgodnie z obowiązującym prawem uczniowie gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych oraz studenci jeśli są zatrudnieni na umowę cywilno prawną to nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Nie dotyczy to pracujących studentów, którzy np. w czerwcu ukończyli studia licencjackie a w październiku rozpoczynają studia magisterskie. Przez trzy miesiące rosną koszty zatrudnienia studenta, gdyż pracodawca musi odprowadzać do ZUS dodatkowe składki
– Absolwent studiów licencjackich zanim rozpocznie studia magisterskie na 3 miesiące traci zwolnienie z opłacania składek na ZUS – mówił w Sejmie poseł Mirosław Suchoń. -Nowoczesna chce, żeby student utrzymał zwolnienie z opłacania składek na ZUS przez cały okres między zakończeniem studiów licencjach, a rozpoczęciem magisterskich.
– Korzyść dla przedsiębiorcy to brak dodatkowych kosztów zatrudnienia, korzyść dla studenta to brak ryzyka utraty pacy na trzy miesiące lub obniżane wysokości wynagrodzenia – podsumowała poseł Elżbieta Stępień.

[pdf-embedder url=”https://nowoczesna.org/wp-content/uploads/2017/10/Projekt-ust.-studenckiej.pdf” title=”Projekt ust. studenckiej”]NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE