Nowoczesna apeluje, by prezydent nie podpisywał ustawy weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji

28/03/2017

Nowoczesna apeluje do prezydenta Andrzeja Dudy o niepodpisywanie tzw. ustawy weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji. – Nie może dzika komisja być odpowiedzią na dziką reprywatyzację – mówiła na konferencji wiceprzewodnicząca partii poseł Katarzyna Lubnauer. Według Nowoczesnej przeforsowana w Sejmie przez PiS ustawa zmienia w rzeczywistości ustrój państwa.

Głównym argumentem przeciwko tzw. ustawie weryfikacyjnej jest łączenie uprawnień i kompetencji władzy wykonawczej i sądowniczej. Takie rozwiązanie zaproponowane przez PiS jest złamaniem konstytucyjnej i ustrojowej zasady rozdzielności władz.

Ustawa ta jest wyrazem nieudolności władzy, która nie potrafi wykorzystać istniejących narzędzi i przepisów, a ponadto zapisy ustawy wydłużają procedury zamiast je skracać. Dodatkowo sprawą reprywatyzacji w Warszawie powinna się zająć sejmowa komisja śledcza, która ma wszelkie narzędzia umożliwiające wyjaśnienie procedur, przebiegu i nieprawidłowości w reprywatyzacji. Wniosek o powołanie sejmowej komisji śledczej został kilka miesięcy temu złożony do marszałka Sejmu.

Reprywatyzacja nieruchomości w Warszawie jest powodem wielu krzywd, które zostały wyrządzone dawnym właścicielom – mówił na konferencji poseł Zbigniew Gryglas. –  Natomiast sposób i proces reprywatyzacji prowadzony przez wiele lat przez urząd miasta powinien zostać dokładnie prześwietlony a winni nieprawidłowości powinni ponieść konsekwencje.

W normalnych okolicznościach Nowoczesna zwróciłaby się do prezydenta o skierowanie ustawy do Trybunał Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że Trybunał Konstytucyjny przestał normalnie działać, Nowoczesna zwraca się do Prezydenta z apelem o zawetowanie ustawy.

 NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE