Nowoczesna apeluje, by prezydent nie podpisywał ustawy weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji

Nowoczesna apeluje do prezydenta Andrzeja Dudy o niepodpisywanie tzw. ustawy weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji. – Nie może dzika komisja być odpowiedzią na dziką reprywatyzację – mówiła na konferencji wiceprzewodnicząca partii poseł Katarzyna Lubnauer. Według Nowoczesnej przeforsowana w Sejmie przez PiS ustawa zmienia w rzeczywistości ustrój państwa.

Głównym argumentem przeciwko tzw. ustawie weryfikacyjnej jest łączenie uprawnień i kompetencji władzy wykonawczej i sądowniczej. Takie rozwiązanie zaproponowane przez PiS jest złamaniem konstytucyjnej i ustrojowej zasady rozdzielności władz.

Ustawa ta jest wyrazem nieudolności władzy, która nie potrafi wykorzystać istniejących narzędzi i przepisów, a ponadto zapisy ustawy wydłużają procedury zamiast je skracać. Dodatkowo sprawą reprywatyzacji w Warszawie powinna się zająć sejmowa komisja śledcza, która ma wszelkie narzędzia umożliwiające wyjaśnienie procedur, przebiegu i nieprawidłowości w reprywatyzacji. Wniosek o powołanie sejmowej komisji śledczej został kilka miesięcy temu złożony do marszałka Sejmu.

Reprywatyzacja nieruchomości w Warszawie jest powodem wielu krzywd, które zostały wyrządzone dawnym właścicielom – mówił na konferencji poseł Zbigniew Gryglas. –  Natomiast sposób i proces reprywatyzacji prowadzony przez wiele lat przez urząd miasta powinien zostać dokładnie prześwietlony a winni nieprawidłowości powinni ponieść konsekwencje.

W normalnych okolicznościach Nowoczesna zwróciłaby się do prezydenta o skierowanie ustawy do Trybunał Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że Trybunał Konstytucyjny przestał normalnie działać, Nowoczesna zwraca się do Prezydenta z apelem o zawetowanie ustawy.