.Nowoczesna: Czas wsłuchać się w głos obywateli! Składamy projekt ustawy o Obywatelskiej Radzie Mediów.

27/02/2019

Na konferencji prasowej w dniu 27.02.2019 w Sejmie posłowie Nowoczesnej przedstawili projekt ustawy o powołaniu instytucji, który zastąpić ma Radę Mediów Narodowych, mowa tutaj o Obywatelskiej Radzie Mediów. Według zapowiedzi przedstawicieli Nowoczesnej, stać się ma gwarantem wypełniania prawa przez Telewizję Publiczną.

„Realizacja misji społecznej jest celem istnienia instytucji mediów publicznych, a ich wyróżnikiem powinna być wyjątkowa dbałość o kulturę języka, wysokie standardy etyczne
i profesjonalne podejście do jakości przekazów. Obywatelska Rada Mediów taki rzetelny
i przejrzysty przekaz zapewni.”
-powiedziała poseł Monika Rosa.

Posłowie przedstawili szczegóły złożonej przez nich ustawy, w tym skład przyszłej Rady. W wykazie członków pojawiają się m.in. przedstawiciele uniwersytetów, mniejszości narodowych, etnicznych i językowych, przedstawiciele sejmików wojewódzkich, przedstawiciele uniwersytetów, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciel osób z niepełnosprawnościami, czy osoba desygnowana przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Taki skład Rady ma według Nowoczesnej być gwarantem nowej jakości w mediach publicznych.

„Taki dobór składu Rady jaki proponuje nasza ustawa, daje większe szanse na przestrzeganie przez media publiczne podstawowych zasad etyki mediów oraz niezależności redakcyjnej. Zakończene patologii, jaką obserwujemy dzisiaj w mediach publicznych niewątpliwie ma dla Rzeczypospolitej wartość niebagatelną.” – skomentował Paweł Pudłowski, przewodniczący Klubu Poselskiego .Nowoczesna.

Ważną projektowaną zmianą, która odróżnia Obywatelską Radę Mediów od Rady Mediów Narodowych jest przepis, który zakazuje łączenia funkcji członka rady z funkcją w organie władzy wykonawczej, samorządowej i zatrudnieniem m.in. w administracji rządowej i Kancelarii Prezydenta.

Posłowie wskazali, że wprowadzenie w życie złożonego przez nich projektu ustawy pociągnie za sobą szereg pozytywnych skutków społecznych, takich jak przejrzystość
i rzetelność przekazu medialnego, czy całkowite odejście od mowy nienawiści w mediach publicznych. Wielokrotnie pojawiała się również kwestia paraliżu decyzyjnego Rady Mediów Narodowych, postępujące jej upolitycznienie i zagrożenia, które z takiego stanu rzeczy wynikają.

 „Nie może być tak, że pociągnięcie publicznej telewizji do jakiejkolwiek odpowiedzialności jest niemożliwe przez całkowity paraliż upolitycznionej Rady Mediów Narodowych. Problem tutaj niewątpliwie jest, my ten problem dostrzegamy i proponujemy rozwiązanie, które każdemu wyjdzie na korzyść. Nasza propozycja jest innowacyjna, a powołana przez tę ustawę Obywatelska Rada Mediów będzie gwarancją medialnej uczciwości.” – powiedział poseł Krzysztof Mieszkowski.

Powołanie Obywatelskiej Rady Mediów to pomysł niewątpliwie nowatorski, zbliżający kulturę pracy mediów i mechanizmy ich kontroli do standardów zachodnioeuropejskich. Politycy Nowoczesnej za takimi rozwiązaniami zawsze optowali i optować będą.

Projekt ustawy do pobrania – [download id=”14938″]NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE