Nowoczesna deklaruje wsparcie dla środowiska pielęgniarek i położnych

12/05/2017

Nowoczesna od samego początku swojego istnienia mówiła o konieczności wsparcia pielęgniarek i położnych. Ugrupowanie odnosi się w swoim programie do problemu niskich płac dla tego zawodu i zapowiada, że po przejęciu władzy rozszerzy dla niego wsparcie.

12 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych. Przy tej okazji posłowie Nowoczesnej  Marek Ruciński – z zawodu lekarz – i Mirosław Suchoń zwrócili uwagę na palący problem niskiego uposażenia dla pielęgniarek. – Zmniejszająca się liczba pielęgniarek i położnych to fakt, który wynika głównie z powodu niskich płac w tym zawodzie. Istnieje poważna obawa, że za kilka lat tej struktury zatrudnienia nie da się odtworzyć. Poseł Mirosław Suchoń przyznał – Potrzebujemy szybkich kroków, by wzmocnić zawód pielęgniarki oraz by zyskał szacunek w oczach absolwentów, którzy chcieliby pracować w tym zawodzie. Nowoczesna deklaruje wsparcie dla środowiska pielęgniarek i położnych.

Nowoczesna stoi również na stanowisku, że potrzeba wysokiego standardu wykształcenia i przygotowania do zawodu pielęgniarki. Trzeba zrobić również wszystko, by osoby, które wiążą z nim swoją przyszłość, nie emigrowały, a miały pracę za godziwe wynagrodzenie tu, w kraju.

Poseł Marek Ruciński odniósł  się również do kwestii protestu pacjentów po transplantacji i ich opiekunów – Z listy leków, z których do tej pory korzystali pacjenci po transplantacjach, zniknął znany szwajcarski lek, a pojawił się nieznany lek z Indii, którego nie ma w aptekach. Transplantologia w Polsce nie może być traktowana w tak zły sposób. Nowoczesna chce znowelizować ustawę, by do pacjentów po transplantacji trafiały tylko leki najwyższej jakości, dokładnie przebadane.NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE