NOWOCZESNA: JUŻ CZAS NA ZWIĄZKI PARTNERSKIE W POLSCE.

Klub poselski Nowoczesnej złożył w Sejmie projekt ustawy o związkach partnerskich – po roku plac legislacyjnych i konsultacji społecznych w całym kraju. Związek partnerski jest w ustawie zdefiniowany jako „powstały z woli partnerów związek dwóch pełnoletnich osób, o charakterze sformalizowanym i trwałym”. Oznacza to, że Nowoczesna przygotowała prawo, które ma dotyczyć zarówno osób tworzących związki różnopłciowe, jak i jednopłciowe.

„Nowoczesna od początku powstania zapowiadała w swoim programie złożenie ustawy o związkach partnerskich. Polska jest jednym z nielicznych krajów w Europie, w których te kwestie nie są uregulowane, a osoby żyjące w związkach jednopłciowych i różnopłciowych napotykają na wiele życiowych utrudnień”, powiedziała Katarzyna Lubnauer, przewodnicząca .Nowoczesnej.

Osoby zawierające związek partnerski dostaną między innymi:

  • prawo do ustanowienia wspólnoty majątkowej w drodze umowy,
  • prawo do dziedziczenia po sobie,
  • prawo do wspólnego rozliczania się z fiskusem,
  • prawo do otrzymywania zasiłku opiekuńczego,
  • prawo do informacji medycznej o stanie zdrowia partnera,
  • prawo do odmowy udzielania zeznań przeciwko partnerowi.

Projekt dopuszcza także możliwość przysposobienia biologicznego dziecka jednego partnera przez drugiego partnera. Będą też uznawane związki zawarte za granicą.

Związki partnerskie, według Nowoczesnej, powinny być zawierane nie przed notariuszem, lecz urzędnikiem stanu cywilnego, w takiej samej formule jak małżeństwa. Ich zawarciu mogłaby towarzyszyć uroczysta forma. Partnerzy mieliby też prawo do przyjęcia po sobie nazwiska.

„W Nowoczesnej wierzymy, że rolą Państwa nie jest mówienie ludziom, jak mają żyć, ale umożliwianie im życia zgodnie z własnymi wyborami. Poprzez formalizację związków partnerskich chcemy, by Polki i Polacy będący              w takich związkach czuli się bezpieczne, a ich miłość i życie rodzinne zostały w końcu uznane przez państwo”, powiedziała Monika Rosa, koordynatorka prac nad ustawą, członek zarządu Nowoczesnej.

Z szacunków wynika, że w Polsce żyje kilka milionów osób w związkach partnerskich, w tym około jednego miliona w związkach jednopłciowych. W związkach tej samej płci wychowuje się około 50 tysięcy dzieci.

„Państwo ma obowiązek dbać o szczęście wszystkich Polaków. Dlaczego chcemy pozwolić polskim gejom i lesbijkom na szczęśliwe wspólne życie – życie z poczuciem, że dla naszego kraju, więź ich łącząca jest bardzo ważna    i podlega ochronie”, podkreślił Paweł Rabiej, przewodniczący rady politycznej Nowoczesnej.

Pierwszą na świecie ustawę o związkach partnerskich uchwalono w 1989 roku w Danii. Aktualnie w 22 na 28 państw Unii Europejskiej istnieją przepisy, które są przyjazne dla par jednopłciowych.

Ustawy dostępne do pobrania:

https://klub.nowoczesna.org/item/923