Nowoczesna oczekuje na informacje rządu, w jaki sposób walczy z dopalaczami

08/06/2017

W ostatnich dniach mogliśmy niestety obserwować tragiczne skutki działania środków psychoaktywnych czyli tzw. dopalaczy. Dzięki szybkiej pomocy medycznej kilku młodych ludzi udało się ocalić. Nie można jednak wciąż tylko liczyć na szybką pomoc lekarską, tu jest obszar do działania dla przedstawicieli rządu, potrzebne są rozwiązania systemowe. –  Tymczasem nie widzimy żadnych działań rządu w zakresie walki z dopalaczami, w naszej ocenie rząd całkowicie zaniedbał obszar – mówiła w sejmie  poseł Paulina Hennig-Kloska.  – Dlatego Nowoczesna złożyła do marszałka sejmu wniosek o uzupełnienie porządku obrad Sejmu o punkt informacja rządu w sprawie podjętych przez rząd działań w zakresie walki z dopalaczami.  Posłanka skrytykowała niechęć  marszałka Sejmu tego  punktu do porządku  obrad – Wygląda na to, że temat szkodliwości dopalaczy polityków PIS wcale nie interesuje – dodała posłanka Nowoczesnej.

Na kwestię zdrowotnej szkodliwości  środków psychoaktywnych zwracał w Sejmie  uwagę poseł Marek Ruciński . – Apelujemy do Ministerstwa Zdrowia,  aby regularnie aktualizowała listę środków psychoaktywnych. Ostatnia lista takich środków została przez ministerstwo sformułowana prawie rok temu. To olbrzymie zaniedbanie – mówił poseł Ruciński. Zdaniem posłów Nowoczesnej, konieczne jest też podjęcie działań edukacyjnych skierowanych zarówno dla młodzieży jak również rodziców.

[pdf-embedder url=”https://nowoczesna.org/wp-content/uploads/2017/06/wniosek.pdf”]NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE