Nowoczesna Polska dla każdego – program partii

Nowoczesna Polska dla każdego – program partii

Dziś potrzebujemy realnej perspektywy na lepsze jutro. Chodzi bowiem nie tylko o zatrzymanie drogi upadku, do której prowadzą rządy PiS, ale przede wszystkim pokazanie nowej, lepszej, optymistycznej wizji. Polskę trzeba naprawić i lepiej zorganizować.

Taki był nasz cel, gdy Nowoczesna powstawała.
To jest nasz cel także dzisiaj.

Zapoznaj się z programem Nowoczesnej:

  program-nowoczesnej