Nowoczesna upamiętnia rocznicę powołania rządu Tadeusza Mazowieckiego

Na poniedziałkowej konferencji prasowej lider Nowoczesnej Ryszard Petru,  Adam Szłapka Sekretarz Generalny ugrupowania oraz Paweł Rabiej, członek zarządu Nowoczesnej przypomnieli o dokonaniach Tadeusza Mazowieckiego dla budowy wolnej Polski. Wszystko w rocznicę powołania pierwszego niekomunistycznego rządu Tadeusza Mazowieckiego. Zapowiedzieli również powołanie komitetu budowy pomnika Tadeusza Mazowieckiego, który miałby stanąć w Warszawie.

27 lat temu został powołany pierwszy niekomunistyczny rząd Tadeusza Mazowieckiego. – Z przykrością stwierdzam, że dzisiaj to,  co się do wtedy udało, jest niszczone przez brak porozumienia i  dialogu.  Chcielibyśmy przypomnieć i wrócić do tamtej odwagi, otwartości i dialogu, by przypomnieć że na tych wartościach zbudowaliśmy III RP.  – mówił Ryszard Petru w poniedziałek na konferencji prasowej w Sejmie.

Lider Nowoczesnej poinformował, że jego ugrupowanie powoła komitet budowy pomnika Tadeusza Mazowieckiego. Pomnik mógłby stanąć w Warszawie w 2019 r. w miejscu wyznaczonym przez władze stolicy. W skład komitetu wejdą członek zarządu Nowoczesnej, Paweł Rabiej i posłanka Monika Rosa. Nowoczesna będzie zbierać środki na budowę pomnika. Projekt ma szansę powstać w porozumieniu z innymi siłami politycznymi.

Tadeusz Mazowiecki był człowiekiem wartości. Zawsze przedkładał interes państwa i społeczeństwa nad interes partyjny.  Sekretarz Generalny Nowoczesnej Adam Szłapka mówił o Tadeuszu Mazowieckim – Cechowała go odwaga i odpowiedzialność, czyli cechy niezbędne do dokonywania zmian. Jeśli przeanalizujemy exposé  Mazowieckiego, zauważymy, że było ono oparte na wartościach, dlatego było takie skuteczne.  Jak podkreślił w poniedziałek Paweł Rabiej, premier Mazowiecki był jednym z ojców założycieli nowej polskiej państwowości.   Jego cechy osobiste takie jak odpowiedzialność, gotowość do dialogu są dla nas w Nowoczesnej inspiracją. Będziemy też wnioskować do Rady Warszawy,  by jeden z warszawskich mostów nazwać imieniem Tadeusza Mazowieckiego.