Nowoczesna upamiętnia rocznicę powołania rządu Tadeusza Mazowieckiego

12/09/2016

Na poniedziałkowej konferencji prasowej lider Nowoczesnej Ryszard Petru,  Adam Szłapka Sekretarz Generalny ugrupowania oraz Paweł Rabiej, członek zarządu Nowoczesnej przypomnieli o dokonaniach Tadeusza Mazowieckiego dla budowy wolnej Polski. Wszystko w rocznicę powołania pierwszego niekomunistycznego rządu Tadeusza Mazowieckiego. Zapowiedzieli również powołanie komitetu budowy pomnika Tadeusza Mazowieckiego, który miałby stanąć w Warszawie.

27 lat temu został powołany pierwszy niekomunistyczny rząd Tadeusza Mazowieckiego. – Z przykrością stwierdzam, że dzisiaj to,  co się do wtedy udało, jest niszczone przez brak porozumienia i  dialogu.  Chcielibyśmy przypomnieć i wrócić do tamtej odwagi, otwartości i dialogu, by przypomnieć że na tych wartościach zbudowaliśmy III RP.  – mówił Ryszard Petru w poniedziałek na konferencji prasowej w Sejmie.

Lider Nowoczesnej poinformował, że jego ugrupowanie powoła komitet budowy pomnika Tadeusza Mazowieckiego. Pomnik mógłby stanąć w Warszawie w 2019 r. w miejscu wyznaczonym przez władze stolicy. W skład komitetu wejdą członek zarządu Nowoczesnej, Paweł Rabiej i posłanka Monika Rosa. Nowoczesna będzie zbierać środki na budowę pomnika. Projekt ma szansę powstać w porozumieniu z innymi siłami politycznymi.

Tadeusz Mazowiecki był człowiekiem wartości. Zawsze przedkładał interes państwa i społeczeństwa nad interes partyjny.  Sekretarz Generalny Nowoczesnej Adam Szłapka mówił o Tadeuszu Mazowieckim – Cechowała go odwaga i odpowiedzialność, czyli cechy niezbędne do dokonywania zmian. Jeśli przeanalizujemy exposé  Mazowieckiego, zauważymy, że było ono oparte na wartościach, dlatego było takie skuteczne.  Jak podkreślił w poniedziałek Paweł Rabiej, premier Mazowiecki był jednym z ojców założycieli nowej polskiej państwowości.   Jego cechy osobiste takie jak odpowiedzialność, gotowość do dialogu są dla nas w Nowoczesnej inspiracją. Będziemy też wnioskować do Rady Warszawy,  by jeden z warszawskich mostów nazwać imieniem Tadeusza Mazowieckiego.

 NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE