Nowoczesna przeciwko tworzeniu nowych województw!

Nowoczesna przeciwko tworzeniu nowych województw!

Na niedzielnym posiedzeniu, Rada Samorządowa Nowoczesnej wydała jednogłośnie przyjęte stanowisko potępiające tworzenie kolejnych, politycznie motywowanych województw. Tego typu działania prowadzą do powstawania niesamodzielnych, drogich dla budżetu państwowego jednostek administracyjnych, które skazuje się na konkurowanie z dobrze funkcjonującymi, rozsądnie zaprojektowanymi województwami. 

 

Prezentujemy wam cały tekst stanowiska:

Rada Samorządowa Nowoczesnej z dużym niepokojem przyjmuje zapowiedzi o nowym podziale województw samorządowych.

Proponowane zmiany, obejmujące podział województwa mazowieckiego na województwo warszawskie i mazowieckie oraz stworzenie dodatkowych województw nie znajduje uzasadnienia ani finansowego, ani organizacyjnego.

Planowane przez PiS zmiany mają charakter wyłącznie polityczny i powodują istotne osłabienie dotychczasowych jednostek samorządowych. W przypadku podziału Mazowsza oznaczają m.in. zwiększenie tzw. janosikowego oraz spowolnienie rozwoju metropolitalnego Warszawy i sąsiadujących powiatów. Wyodrębnione z Mazowsza nowe województwo, pozbawione większości dochodów własnych, stanie się najbiedniejszym regionem w Polsce. Nie będzie miało szans rozwoju, takich jak w obecnym modelu podziału terytorialnego oraz nie udźwignie realizacji dotychczasowych zadań.

Kolejne wyodrębnione województwa to nieuzasadnione mnożenie bytów samorządowych oraz zaprzeczenie unijnej polityki budowania dużych, stabilnych gospodarczo regionów.

Zwiększenie liczby województw będzie generować dodatkowe koszty związane z rozbudową administracji, zarówno w zakresie tworzenia nowych instytucji, jak i majątku trwałego. Musiałoby powstać wiele dodatkowych, podległych województwom służb (inspekcja transportu drogowego, straż pożarna, inspekcja handlowa, sanitarna, służby weterynaryjne, inspekcja ochrony środowiska), a w skali kraju zwiększyłyby się wydatki na utrzymanie siedzib urzędów i diety radnych.

Rada Samorządowa Nowoczesnej uznaje, że prace nad nowym podziałem województw mają charakter szkodliwy, uwarunkowany względami politycznymi (celem powstania nowych województw może być głównie zdobycie tam władzy przez partię rządzącą) i podyktowany próbą osłabienia dotychczasowych władz samorządowych.