Ruszyło stołeczne Senioralne Biuro Karier! Wiceprezydent Warszawy o pierwszych stu dniach projektu.

Ruszyło stołeczne Senioralne Biuro Karier! Wiceprezydent Warszawy o pierwszych stu dniach projektu.

Warszawa uruchomiła Senioralne Biuro Karier, by odpowiedzieć na rosnące potrzeby przedsiębiorców i seniorów dotyczące pracy. O tej potrzebie świadczył fakt, że w ciągu zaledwie kilku dni ponad stu seniorów skorzystało z oferty Biura – poinformował Paweł Rabiej (.Nowoczesna), zastępca Prezydenta Warszawy odpowiedzialny za sprawy społeczne.

Wielu z warszawskich seniorów (ponad 27 proc. mieszkańców stolicy jest w wieku 60+) chce częściowo wrócić na rynek pracy i wykorzystać swój potencjał i doświadczenie. Bezrobocie w stolicy praktycznie nie istnieje, firmy poszukują zaś pracowników do różnego rodzaju zajęć. Senioralne Biuro Karier powstało jako inicjatywa miasta i Urzędu Pracy i jest rozwijane w ścisłej współpracy z przedsiębiorstwami i izbami gospodarczymi. Platforma online działa na stronie http://cam.waw.pl/senioralne-biuro-karier/.

Cieszymy się, że Warszawa daje przykład inicjatywy prospołecznej, rynkowej i zaangażowanej. Pawłowi Rabiejowi gratulujemy sukcesu nadzorowanej przez niego inicjatywy!