Stanowisko Zarządu Nowoczesnej ws. wyborów prezydenckich.

Stanowisko Zarządu Nowoczesnej ws. wyborów prezydenckich.

Stanowisko Zarządu Nowoczesnej
z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie wyborów prezydenckich zaplanowanych na 10 maja 2020 roku

Zarząd Nowoczesnej uznaje, że przeprowadzenie wyborów prezydenckich w dniu 10 maja 2020 roku stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia Polek i Polaków.

Wybory powinny odbyć się w terminie umożliwiającym prowadzenie skutecznej kampanii wszystkim kandydatom ubiegającym się o najwyższy urząd w państwie, tj. w sposób zgodny z Konstytucją RP, która w art. 127 zawiera zasadę równości.

Zgodnie z przepisami Konstytucji RP oraz Ustawą o Stanie Klęski Żywiołowej epidemia stanowi przesłankę do wprowadzenia na terenie kraju stanu klęski żywiołowej.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. wprowadzono w Polsce stan epidemii. W jego konsekwencji ograniczono prawa i wolności obywatelskie, analogicznie jak w warunkach konstytucyjnego stanu klęski żywiołowej. Stan epidemii, w przeciwieństwie do stanów nadzwyczajnych, nie zobowiązuje jednak władz państwa do przesunięcia daty wyborów prezydenckich. Uniemożliwia również wypłatę należnych obywatelom odszkodowań będących następstwem braku decyzji o ogłoszeniu stanu nadzwyczajnego.

Apelujemy do Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów oraz przedstawicieli większości rządowej o natychmiastowe podjęcie decyzji umożliwiającej przesunięcie wyborów. Bezpieczeństwo Polek i Polaków musi być zawsze najwyższym priorytetem wszystkich odpowiedzialnych sił politycznych. Nie ma dziś nic ważniejszego od wspólnej i skutecznej walki z epidemią koronawirusa. Musimy ograniczyć kryzys gospodarczy, wesprzeć przedsiębiorców i zadbać o miejsca pracy dla Polek i Polaków po pandemii. To nie jest czas na prowadzenie kampanii wyborczej i organizację głosowania. To czas na odważne decyzje, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa, tak zdrowotnego jak i materialnego, obywatelek i obywateli Polski.

Ze zrozumieniem  przyjmujemy decyzję Małgorzaty Kidawy-Błońskiej o zawieszeniu kampanii. Oczekujemy, że – w poczuciu odpowiedzialności za przyszłość Polek i Polaków – na podobne kroki zdecydują się wszyscy pozostali pretendenci do najwyższego urzędu w państwie. Wierzymy też, że na podobną dojrzałość zdobędzie się Prezydent RP, pan Andrzej Duda.

Żadne zwycięstwo nie przyniesie chwały, jeśli będzie zbudowane na narażeniu ludzi na niebezpieczeństwo. W imię odpowiedzialności i przyzwoitości apelujemy do wszystkich naszych członków i sympatyków, Polek i Polaków: Jeśli termin wyborów nie zostanie zmieniony,10 maja zostańcie w domu.

Życie i zdrowie są najważniejsze!

Za Zarząd .N

Adam Szłapka – Przewodniczący Nowoczesnej