Stanowisko Zarządu Nowoczesnej ws. wyborów prezydenckich.
26.10.2016 Warszawa , Sejm . Adam Szlapka podczas konferencji Nowoczesnej o obronnosci . Fot . Slawomir Kaminski / Agencja Gazeta SLOWA KLUCZOWE: sejm nowoczesna obronnosc /FR/

30/03/2020
Konferencja Nowoczesnej w Sejmie

Stanowisko Zarządu Nowoczesnej
z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie wyborów prezydenckich zaplanowanych na 10 maja 2020 roku

Zarząd Nowoczesnej uznaje, że przeprowadzenie wyborów prezydenckich w dniu 10 maja 2020 roku stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia Polek i Polaków.

Wybory powinny odbyć się w terminie umożliwiającym prowadzenie skutecznej kampanii wszystkim kandydatom ubiegającym się o najwyższy urząd w państwie, tj. w sposób zgodny z Konstytucją RP, która w art. 127 zawiera zasadę równości.

Zgodnie z przepisami Konstytucji RP oraz Ustawą o Stanie Klęski Żywiołowej epidemia stanowi przesłankę do wprowadzenia na terenie kraju stanu klęski żywiołowej.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. wprowadzono w Polsce stan epidemii. W jego konsekwencji ograniczono prawa i wolności obywatelskie, analogicznie jak w warunkach konstytucyjnego stanu klęski żywiołowej. Stan epidemii, w przeciwieństwie do stanów nadzwyczajnych, nie zobowiązuje jednak władz państwa do przesunięcia daty wyborów prezydenckich. Uniemożliwia również wypłatę należnych obywatelom odszkodowań będących następstwem braku decyzji o ogłoszeniu stanu nadzwyczajnego.

Apelujemy do Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów oraz przedstawicieli większości rządowej o natychmiastowe podjęcie decyzji umożliwiającej przesunięcie wyborów. Bezpieczeństwo Polek i Polaków musi być zawsze najwyższym priorytetem wszystkich odpowiedzialnych sił politycznych. Nie ma dziś nic ważniejszego od wspólnej i skutecznej walki z epidemią koronawirusa. Musimy ograniczyć kryzys gospodarczy, wesprzeć przedsiębiorców i zadbać o miejsca pracy dla Polek i Polaków po pandemii. To nie jest czas na prowadzenie kampanii wyborczej i organizację głosowania. To czas na odważne decyzje, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa, tak zdrowotnego jak i materialnego, obywatelek i obywateli Polski.

Ze zrozumieniem  przyjmujemy decyzję Małgorzaty Kidawy-Błońskiej o zawieszeniu kampanii. Oczekujemy, że – w poczuciu odpowiedzialności za przyszłość Polek i Polaków – na podobne kroki zdecydują się wszyscy pozostali pretendenci do najwyższego urzędu w państwie. Wierzymy też, że na podobną dojrzałość zdobędzie się Prezydent RP, pan Andrzej Duda.

Żadne zwycięstwo nie przyniesie chwały, jeśli będzie zbudowane na narażeniu ludzi na niebezpieczeństwo. W imię odpowiedzialności i przyzwoitości apelujemy do wszystkich naszych członków i sympatyków, Polek i Polaków: Jeśli termin wyborów nie zostanie zmieniony,10 maja zostańcie w domu.

Życie i zdrowie są najważniejsze!

Za Zarząd .N

Adam Szłapka – Przewodniczący NowoczesnejNOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE