Nowoczesna składa skargę do KRRiT na telewizję Jacka Kurskiego

05/01/2018

W związku z przewlekłymi naruszeniami i działaniem propagandowym polskiej telewizji publicznej TVP, Nowoczesna działając w oparciu o ustawę o radiofonii i telewizji kieruje Skargę do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Podstawowymi zarzutami kierowanymi pod adresem Telewizji Polskiej są:

1. Akceptacja dla mowy nienawiści
2. Stronniczy przekaz nadawanych materiałów
3. Propagandowy wydźwięk pasków informacyjnych TVP
4. Brak pluralizmu w emitowanych programach
5. Manipulowanie faktami i świadome rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji

Zdaniem wnioskodawców TVP, w szczególności na kanale informacyjnych TVP Info, toleruje i promuje najniższe standardy dziennikarstwa i pogłębia patologię debaty publicznej w Polsce.

Katarzyna Lubnauer działając w imieniu w klubu wniosła o

1. wszczęcie postępowania kontrolnego, o którym mowa w art. 10 ust. 2-4 Ustawy, wobec TVP;

2. nałożenie na TVP kary pieniężnej, o której mowa w art. 53 ust. 1 Ustawy.

Wulgarny język, mowa nienawiści, manipulacja i kłamstwa, których dam dopuszczono powinny być napiętnowane i natychmiast usunięte z programów TVP. Pluralizm, prawdziwa wymiana poglądów, wysoka jakość dziennikarstwa, kultura osobista prowadzących i odpowiedzialność za słowo powinny stać się nowym standardem – czytamy w skardze.

Przewodnicząca klubu poselskiego skierowała także pismo do Przewodniczącej Komisji Kultury i Środków Przekazu Elżbiety Kruk z wnioskiem o zaproszenie na najbliższe posiedzenie komisji Prezesa TVP, Pana Jacka Kurskiego celem ustosunkowania się do zarzutów.

 

[pdf-embedder url=”https://nowoczesna.org/wp-content/uploads/2018/01/SKM_364e18010514400.pdf” title=”Skarga do KRRIT na TVP”]

 NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE