Nowoczesna udziela wsparcia organizacjom zrzeszonym w Porozumieniu Zawodów Medycznych

Nowoczesna udziela wsparcia organizacjom zrzeszonym w Porozumieniu Zawodów Medycznych

Klub Poselski Nowoczesna udziela swojego zdecydowanego wsparcia organizacjom zrzeszonym w Porozumieniu Zawodów Medycznych, które po raz pierwszy wspólnie i ponad podziałami postanowiły wyrazić głośny sprzeciw wobec panującego stanu rzeczy.

  Nowoczesna udziela wsparcia