Ryszard Petru: Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej musi zostać wycofana

23/09/2016

Na dzisiejszej konferencji prasowej w Sejmie lider Nowoczesnej Ryszard Petru oraz posłanka Nowoczesnej Paulina Hennig-Kloska przedstawili propozycję uchylenia ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej. Według Ryszarda Petru minister Szałamacha sobie nie radzi. Jest niekompetentny. Powinien zostać odwołany.  [Transmisja konferencji]

Jak mówił Ryszard Petru: – Wczoraj złożyliśmy ustawę likwidującą podatek handlowy w Polsce. Chciałbym zwrócić uwagę na to, przed czym ostrzegaliśmy. Ustawa zabija polskie firmy, a nie rusza zagranicznych firm, wiemy o tym, że polska sieć handlowa ma problemy.

Polski handel i przedsiębiorczość są zabijane. Okazało się, że ustawa o podatku handlowym jest źle uchwalona. Nowoczesna wielokrotnie informowała o szkodliwości podatku handlowego dla gospodarki. W ocenie Ryszarda Petru najlepszym rozwiązaniem dla Polski jest nienakładanie nowych podatków.

Obowiązujący podatek od handlu detalicznego, który wszedł w życie od 1 września 2016 w założeniu miał uderzać w zagraniczne sieci handlowe i wyrównywać szanse polskich przedsiębiorców. Celem ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej była m. in. „ingerencja w rynek” i wzmocnienie pozycji małych sklepów kosztem dużych obiektów. W rzeczywistości jest zupełnie odwrotnie.

Pierwsze tygodnie od przyjęcia ustawy pokazały, że uderza ona przede wszystkim w interes polskich przedsiębiorców. Na nowym podatku najbardziej ucierpieli dostawcy dużych sieci handlowych – polscy przedsiębiorcy, rolnicy, firmy transportowe, ochroniarskie i sprzątające.

Komisja Europejska wydała nakaz zobowiązujący Polskę do zawieszenia stosowania tego podatku do czasu zakończenia jego analizy przez Komisję. Paulina Hennig-Kloska skomentowała – Komisja Europejska zakwestionowała podatek handlowy i wszczęła postępowanie sprawdzające, czy podatek jest zgodny z prawem UE, nakazując jego zawieszenie.

Ustawa jest niesprawiedliwa społecznie. Opodatkowanie przychodu oznacza, że nowy podatek jest szczególnie dotkliwy dla podmiotów sprzedających z niską marżą – np. dyskonty spożywcze, czy supermarkety. To sklepy, z których szczególnie chętnie korzystają najbiedniejsi obywatele. Podatek jest relatywnie niski dla podmiotów działających w branżach, gdzie marże są wysokie – np. elektronika, produkty luksusowe. Oznacza to, że najbiedniejsi tracą relatywnie najwięcej na wprowadzeniu nowego podatku.

Rząd nie ma planu B, my go proponujemy, chcemy likwidacji tego podatku – podsumowała posłanka Nowoczesnej.

[pdf-embedder url=”https://nowoczesna.org/wp-content/uploads/2016/09/Projekt-Ustawy.pdf” title=”projekt-ustawy”]NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE