Nowoczesna z nowelą ustawy Kodeks wyborczy, która uniemożliwi przeprowadzenie wyborów w święta

17/05/2017

Obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości nie powinny być łączone z wyborami samorządowymi. Ustawodawcy nie przewidzieli tego pracując nad Kodeksem wyborczym, ustanawiając sztywny termin, że wybory samorządowe muszą się odbywać w ostatnią niedzielę przed zakończeniem kadencji samorządów terytorialnych. Nowoczesna złoży propozycję nowelizacji ustawy Kodeks wyborczy, która uniemożliwi przeprowadzenie wyborów w dniu, w którym wypadają święta państwowe, kościelne lub które są dniami wolnymi od pracy.  – powiedział w Sejmie poseł Marek Sowa (17.05.2017.).

Organizowanie wyborów w dniu, w którym wypada święto, może narazić na zarzuty łamania ciszy wyborczej i dawać powody do zaskarżania wyników wyborów, tym samym być może do ich unieważnienia. Nowoczesna wychodzi z propozycją rozwiązania problemu na przyszłość i składa nowelizację ustawy Kodeks wyborczy z zasadą, że jeśli wybory wypadną w dniu świątecznym, wtedy należałoby je przeprowadzić tydzień wcześniej.

Uważamy, że w takie święto jak setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości powinna być świętem, które łączy a nie dzieli. Wybory z natury rzeczy dzielą Polaków, bo następuje w pewnym sensie konkurencja. Ponieważ chcemy, by okrągłą rocznicę ważną dla Polski obchodzić wspólnie, uważamy, że przeprowadzenie tego dnia wyborów byłoby błędem i złamaniem idei wspólnego, uroczystego świętowania. Naszą nowelizację złożymy na początku przyszłego tygodnia. – powiedziała w Sejmie przewodnicząca klubu poselskiego Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer.NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE