Nowoczesna z nowelą ustawy Kodeks wyborczy, która uniemożliwi przeprowadzenie wyborów w święta

Obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości nie powinny być łączone z wyborami samorządowymi. Ustawodawcy nie przewidzieli tego pracując nad Kodeksem wyborczym, ustanawiając sztywny termin, że wybory samorządowe muszą się odbywać w ostatnią niedzielę przed zakończeniem kadencji samorządów terytorialnych. Nowoczesna złoży propozycję nowelizacji ustawy Kodeks wyborczy, która uniemożliwi przeprowadzenie wyborów w dniu, w którym wypadają święta państwowe, kościelne lub które są dniami wolnymi od pracy.  – powiedział w Sejmie poseł Marek Sowa (17.05.2017.).

Organizowanie wyborów w dniu, w którym wypada święto, może narazić na zarzuty łamania ciszy wyborczej i dawać powody do zaskarżania wyników wyborów, tym samym być może do ich unieważnienia. Nowoczesna wychodzi z propozycją rozwiązania problemu na przyszłość i składa nowelizację ustawy Kodeks wyborczy z zasadą, że jeśli wybory wypadną w dniu świątecznym, wtedy należałoby je przeprowadzić tydzień wcześniej.

Uważamy, że w takie święto jak setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości powinna być świętem, które łączy a nie dzieli. Wybory z natury rzeczy dzielą Polaków, bo następuje w pewnym sensie konkurencja. Ponieważ chcemy, by okrągłą rocznicę ważną dla Polski obchodzić wspólnie, uważamy, że przeprowadzenie tego dnia wyborów byłoby błędem i złamaniem idei wspólnego, uroczystego świętowania. Naszą nowelizację złożymy na początku przyszłego tygodnia. – powiedziała w Sejmie przewodnicząca klubu poselskiego Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer.