Nowoczesna wraz w organizacjami LGBT pracuje nad ustawą o związkach partnerskich

17/05/2017

– Konsultujemy się z organizacjami zrzeszającymi społeczności LGBT. Chcielibyśmy, by efektem tych  konsultacji był w niedługim czasie projekt ustawy o związkach partnerskich, który złoży Nowoczesna. – powiedział na konferencji prasowej w Sejmie członek zarządu Nowoczesnej Paweł Rabiej.

Mam dziś Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii – przypomniał Paweł Rabiej i dodał – Niestety w Polsce codziennie mamy dzień homofobii i nienawiści wobec osób homoseksualnych, wobec całej społeczności LGBT. Jaskrawym tego przykładem była ubiegłotygodniowa wypowiedź sędziego-dublera TK, pana Morawskiego. Przypomnę, że w Oksfordzie powiedział, że rząd polski jest przeciwko homoseksualistom, a mimo to geje nie są ścigami – oświadczył P. Rabiej przywołując najnowszy raport organizacji ILGA-Europe, która co roku bada sytuację osób homoseksualnych w krajach europejskich. – Polska zdobyła 18 punktów procentowych na 100 możliwych, co  daje nam 37 miejsce w Europie! Przedostatnie miejsce w Unii Europejskiej, za nami są tylko ex aequo Litwa i Łotwa. W ogólnoeuropejskim rankingu przed nami na tęczowej mapie są m.in. Ukraina (19 proc.), Rumunia, czy Bułgaria. Polska jest w niechlubnej homofobicznej czołówce Europy! Pod tym względem bliżej nam do Rosji niż do krajów unijnych – grzmiał Paweł Rabiej. W czołówce raportu ILGA-Europe są kraje takie jak katolicka Malta – z 88 proc. Następne na liście są Norwegia (77 proc.), Wielka Brytania (75 proc.), Belgia (71 proc.) i Francja (70 proc.). – W Polsce od wielu lat wszystkie kolejne rządy zdają się nie dostrzegać społeczności LGBT.

Kolejne rządy mówią: wiemy, że jesteście, ale lepiej żebyście siedzieli w szafie. Nowoczesna się z takim podejściem ni zgadza. Mamy w swoim programie związki partnerskie, na ustawę rozwiązującą problem prawie 2 milionów osób. Konsultujemy się z organizacjami zrzeszającymi społeczności LGBT.  – Chcielibyśmy, by efektem tych  konsultacji był w niedługim czasie projekt ustawy o związkach partnerskich, który złoży Nowoczesna. – zapowiedział Rabiej.

W maju miał miejsce kolejny atak na siedzibę Kampanii przeciw Homofobii – przypomniała posłanka Monika Rosa, według której także jest do dowód na trudną sytuację środowisk LGBT w Polska. – To już czwarty atak na siedzibę KPH w ciągu ostatnich 14 miesięcy. Podczas jednego z ataków trzech młodych mężczyzn próbowało wtargnąć do biura organizacji. Drzwi na szczęście były zamknięte. Pracownicy słyszeli obelgi: „pedały”, „cwele”. Szyby wybito również w siedzibie Lambdy Warszawa. – mówiła posłanka Rosa i przypomniała KPH wyniki badania zrealizowanego we współpracy z Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego. – Wynika z niego, że średnio 3 na 10 osób LGBT w Polsce doświadczyło przemocy fizycznej lub psychicznej. Sytuacja wygląda jeszcze gorzej w przypadku osób transpłciowych, które doświadczają przemocy znacznie częściej, gdzie przemocy doświadczyło 5 na 10 osób. – wyliczała Rosa i podkreśliła, że mimo tak drastycznych przypadków  w kodeksie karnym nadal nie ma zapisów gwarantujących osobom LGBT jakąkolwiek ochronę przed agresją motywowaną hejtem na tle homo i transfobocznym. Posłanka Rosa przypomniała, że PiS odrzucił zaproponowany przez Nowoczesną projekt ustawy dotyczący zmiany w Kodeksie karnym. Chodziło o przestępstwa motywowane agresją i mową nienawiści. Obecnie kodeks mówi o nawoływaniu do nienawiści, znieważaniu, stosowaniu przemocy bądź grożeniu komuś ze względu na przynależność narodową, rasową, etniczną albo wyznaniową i z powodu bezwyznaniowości.

Z raportu Kampanii Przeciw Homofobii wynika, że jedynie 8,2 proc. osób LGBT, które doświadczyły przemocy fizycznej motywowanej homo lub transfobią, zgłosiło ten fakt na policję. Jedną z główną przyczyn takiego stanu rzeczy jest fakt, że pokrzywdzeni często obawiają się reakcji policjantów. – mówiła dalej Rosa i bolała nad faktem, że nasze państwo ignoruje przestępstwa z nienawiści, których doświadczają osoby LGBT, mimo że systematycznie podnosimy tę kwestię.NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE