Nowoczesna: uczestnictwo w samorządzie gospodarczym powinno być dobrowolne a nie przymusowe

17/05/2017

Nowoczesna jest za szerokim uczestnictwem przedstawicieli środowisk gospodarczych w życiu społecznym i przy podejmowaniu decyzji dotyczących spraw odnoszących się do przedsiębiorczości i gospodarki. – Nie może to być jednak na zasadach przymusu i obowiązku, a raczej na zasadzie dobrowolności – mówili w Sejmie posłowie Paweł Pudłowski i Piotr Misiło. Posłowie Nowoczesnej przedstawili stanowisko partii w sprawie zapowiadanego rządowego projektu ustawy o tzw. powszechnym samorządzie gospodarczym.

Wątpliwości Nowoczesnej budzi zarówno obowiązkowość uczestnictwa w organizacji zrzeszającej przedsiębiorców, jak i sposób funkcjonowania takiego zrzeszenia, zasady finansowania określane przez Ministerstwo Finansów oraz możliwa zależność takiego samorządu gospodarczego od rządu.

Zgodnie z zapowiedziami w powszechnym samorządzie gospodarczym uczestniczyłyby zarówno małe prywatne przedsiębiorstwa jak i olbrzymie spółki skarbu państwa. – Jak w takiej organizacji wypracować jedno stanowisko, skoro różne podmioty, zarówno duże jak i małe, będą miały różny pogląd na wiele spraw. Można też sobie wyobrazić, że spółki skarbu państwa, zależne od rządu zdominują dyskusję i poglądy takiej organizacji. Dlatego uważamy, że tworzenie powszechnego samorządu gospodarczego jest to pomysł rządu, aby głosem przedsiębiorców popierać propozycje rządu – mówił poseł Pudłowski.

Poseł Piotr Misiło zapowiedział, że Nowoczesna w najbliższym czasie zorganizuje konsultacje z istniejącymi obecnie izbami gospodarczymi i związkami przedsiębiorców w czasie których będzie chciała zapoznać się z ich opinią w sprawie pomysłów rządu.NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE