Nowoczesna za Europejską Deklaracją Równości!

25 kwietnia w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się konferencja prasowa, która zorganizowana została przez partię .Nowoczesna i Kampanię Przeciw Homofobii.

 Nowoczesna jako pierwsza obecna w Sejmie partia w pełni poparła Europejską Deklarację Równości, w imieniu partii swój podpis na niej złożyła posłanka Monika Rosa, a sama deklaracja szczególnie poparta została przez kandydatów Nowoczesnej w wyborach do Parlamentu Europejskiego:

  • Ewa Lieder (Pomorskie, 6 miejsce na liście)
  • Paweł Pudłowski (Warszawa, 7 miejsce na liście)
  • Krzysztof Mieszkowski (Dolnośląskie i Opolskie, 10 miejsce na liście)
  • Joanna Czerska-Thomas (Kujawsko-Pomorskie, 9 miejsce na liście)
  • Renata Caban (Śląskie, 7 miejsce na liście)

Kandydaci Nowoczesnej w podpisanej deklaracji zobowiązali się do:

  • Wzmocnienia ochrony prawnej osób LGBTI woparciu o prawa unijne i politykę UE;
  • Zapewnienia bezpiecznego środowiska dla osób i organizacji broniących praw człowieka osób LGBTI;
  • Bycia sojusznikiem / sojuszniczką tych, których głos niejest dostatecznie reprezentowany;
  • Uczynienia z Unii Europejskiej liderki w kwestii praw osób LGBTI;
  • Wspierania społeczności LGBTI przy użyciu mandatów poselskich do PE.

Jak zapowiedziała Monika Rosa, posłanka Nowoczesnej, która w imieniu partii złożyła swój podpis pod Deklaracją: „Jako kandydaci i kandydatki do Parlamentu Europejskiego będziemy walczyć o prawa osób LGBT+, będziemy ich wspierać, będziemy ich sojusznikami. Będziemy starali się, aby to Unia Europejska była przodownikiem w walce z dyskryminacją i homofobią”

Radna miasta Bydgoszczy Joanna Czerska-Thomas, kandydatka Nowoczesnej do Europarlamentu zaprosiła wszystkich na bydgoski Marsz Równości słowami: „Demokracja jest wtedy gdy rządy większości dbają o prawa mniejszości. Warto o tej myśli pamiętać i dlatego już dziś serdecznie zapraszam wszystkich Państwa na pierwszy bydgoski Marsz Równości, który odbędzie się 11 maja.”

Posłanka Nowoczesnej, kandydatka do Parlamentu Europejskiego z województwa pomorskiego Ewa Lieder podkreśliła jak ważna jest walka o prawa człowieka i gwarantowanie tychże praw przez Unię Europejską, zaprosiła również wszystkich na gdański Marsz Równości, który odbędzie się 25 maja.