Jacek Bury, radny i członek zarządu Nowoczesnej, przeznaczył swoją dietę na ufundowanie stypendiów dla uczniów.

26/03/2019

Realizuję obietnice, którą złożyłem jesienią ub. roku podczas kampanii wyborczej. Zobowiązałem się, że całą dietę radnego województwa lubelskiego będę przeznaczał na stypendia edukacyjne dla lubelskiej młodzieży. Teraz chcę dać temu wyraz, a jednocześnie mam wielką nadzieję,  że moje działanie zachęci innych radnych do podejmowania podobnych inicjatyw. Wówczas skala wsparcia dla zdolnych uczniów lubelskich szkół będzie zdecydowanie większa. Finansowa pomoc dla młodych talentów jest dla mnie szczególnie istotna – mówił Jacek Bury.

Programem stypendialnym zajmie się fundacja „Przedsiębiorczość Rozwój Edukacja”, wymogami do uzyskania stypendium są m.in.: ukończenie 13 roku życia, uczęszczanie do szkoły publicznej na terenie Lublina, osiągnięcia w nauce, np. średnia ocen powyżej 4,75, trudna sytuacja życiowa.

Nabór wniosów o stypendia zaczął się 18 marca i będzie trwał dwa tygodnie, lista stypendystów zostanie ogłoszona 11 kwietnia.NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE