Rada Krajowej Nowoczesnej

W sobotę członkowie Rady Krajowej Nowoczesnej zebrali się w Warszawie, celem potwierdzenia udziału partii w Koalicji Europejskiej, takiego trybu wymaga statut Nowoczesnej. W toku dyskusji członkowie przyjęli przez aklamacje trzy uchwały

Pierwsza mówi o tym, że Rada Krajowa wyraża się zgodę na udział w Koalicji Europejskiej z Platformą Obywatelską, Polskim Stronnictwem Ludowym, Sojuszem Lewicy Demokratycznej i Partią Zieloni na wybory do Parlamentu Europejskiego.  Uchwała-nr-1-1.pdf (134 pobrania) Druga to uchwała „Nowoczesna Europa”, która wskazuje, co chcemy osiągnąć w Unii Europejskiej. Uchwała nr 2

Trzecia mówi o tym, że srzeciwiamy się nieodpowiedzialnemu zarządzaniu finansami publicznymi i wybiórczemu traktowaniu pojedynczych grup społeczeństwa. Zamiast populistycznych pomysłów opowiadamy się za rozsądnym, realnym i sprawiedliwym wzrostem kwoty wolnej od podatku w Polsce. Uchwała nr 3