Oświadczenie w sprawie finansowania kampanii wyborczej Nowoczesnej.

18/04/2016

W związku z pojawiającymi się informacjami o utracie przez Nowoczesną dotacji budżetowej z powodu nieprawidłowości w finansowaniu kampanii wyborczej oświadczamy, że powyższe informacje są nieprawdziwe.

Raport Państwowej Komisji Wyborczej dotyczący wszystkich partii biorących udział w kampanii wyborczej zostanie opublikowany w terminie do 25 lipca 2016 roku.

Wszystkie dotychczasowe działania Nowoczesnej spełniają wymóg jawności finansowania i nie budzą żadnych wątpliwości.
zrzut-ekranu-2016-04-18-o-18-03-11NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE