Oświadczenie w sprawie finansowania kampanii wyborczej Nowoczesnej.

W związku z pojawiającymi się informacjami o utracie przez Nowoczesną dotacji budżetowej z powodu nieprawidłowości w finansowaniu kampanii wyborczej oświadczamy, że powyższe informacje są nieprawdziwe.

Raport Państwowej Komisji Wyborczej dotyczący wszystkich partii biorących udział w kampanii wyborczej zostanie opublikowany w terminie do 25 lipca 2016 roku.

Wszystkie dotychczasowe działania Nowoczesnej spełniają wymóg jawności finansowania i nie budzą żadnych wątpliwości.
zrzut-ekranu-2016-04-18-o-18-03-11