Oświadczenie Zarządu Nowoczesnej w sprawie Teatru Polskiego

Z zaniepokojeniem obserwujemy spektakl polityczny, który od kilkunastu tygodni rozgrywa się we Wrocławiu, w związku z wyborem nowego dyrektora Teatru Polskiego.

W 2016 roku na Wrocław, jako Europejską Stolicę Kultury, zwrócone są oczy ludzi kultury z całej Europy i świata. Tymczasem, jeden z najważniejszych i najlepszych teatrów w Polsce stał się przedmiotem politycznych targów. Oto, nie licząc się z wielokrotnie nagradzanym zespołem teatru, wbrew ogólnopolskiemu środowisku teatralnemu, Marszałek Województwa dogaduje się z Ministrem Kultury i ustawiając konkurs, obsadza na stanowisko dyrektora teatru człowieka, bez doświadczenia w kierowaniu instytucjami kultur, w dodatku z prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo nadużycia zaufania w sprawie, w której Związek Artystów Scen Polskich stracił dziewięć milionów złotych. Tym samym politycy ośmieszają polską kulturę na oczach świata.

Nowoczesna zdecydowanie sprzeciwia się ustawianiu przez polityków konkursów na dyrektorów instytucji kultury. Od jakości kultury zależy jakość życia w wielu aspektach. Kultura jest fundamentem, określającym jakość Państwa. Manipulując przy konkursach na dyrektorów instytucji kultury, obniżamy jakość tych instytucji, a tym samym jakość kultury. A obniżając jakość kultury obniżamy jakość Państwa.

Nowoczesna w pełni solidaryzuje się z protestem pracowników Teatru Polskiego we Wrocławiu oraz ze wszystkimi środowiskami i instytucjami, które do tej pory wyraziły swój zdecydowany sprzeciw wobec tej sytuacji. Jednocześnie apelujemy o unieważnienie konkursu i powtórzenie go w sposób uczciwy, rzetelny i w pełni transparentny.