Pan Prezydent nie wiedział o szczycie na Malcie

Nowy Minister Spraw Zagranicznych, Witold Waszczykowski zaproponował, by na dzisiejszym szczycie Rady Europejskiej na Malcie, Polskę reprezentował Ambasador.

Panie Ministrze,

Artykuł 15 Traktatu o Unii Europejskiej definiuje, że w skład Rady Europejskiej wchodzą: szefowie państw i szefowie rządów państw członkowskich, przewodniczący RE i przewodniczący Komisji Europejskiej. W myśl tego artykułu, Polskę na RE może reprezentować tylko Premier lub Prezydent. A zatem nie mogą Nas reprezentować ani Przedstawiciel (Ambasador) Polski przy UE, ani wicepremier, czy minister SZ. W specjalnych przypadkach, można poprosić inny kraj o reprezentowanie naszych interesów, to praktyka dopuszczalna w dyplomacji ale rzadko spotykana.

Czy Pan Minister nie powinien tej wiedzy posiadać?