Pan Prezydent nie wiedział o szczycie na Malcie

12/11/2015

Nowy Minister Spraw Zagranicznych, Witold Waszczykowski zaproponował, by na dzisiejszym szczycie Rady Europejskiej na Malcie, Polskę reprezentował Ambasador.

Panie Ministrze,

Artykuł 15 Traktatu o Unii Europejskiej definiuje, że w skład Rady Europejskiej wchodzą: szefowie państw i szefowie rządów państw członkowskich, przewodniczący RE i przewodniczący Komisji Europejskiej. W myśl tego artykułu, Polskę na RE może reprezentować tylko Premier lub Prezydent. A zatem nie mogą Nas reprezentować ani Przedstawiciel (Ambasador) Polski przy UE, ani wicepremier, czy minister SZ. W specjalnych przypadkach, można poprosić inny kraj o reprezentowanie naszych interesów, to praktyka dopuszczalna w dyplomacji ale rzadko spotykana.

Czy Pan Minister nie powinien tej wiedzy posiadać?NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE