Pani Premier, poprzemy Panią w Brukseli, ale…

Żeby nie było wątpliwości, Pani Premier:

Poprzemy Panią w Brukseli pod warunkiem, że Rząd wycofa się ze szkodliwych dla demokracji i budzących zaniepokojenie Unii Europejskiej ustaw:
1. Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym.
2. Ustawa o mediach publicznych.
3. Ustawa o służbie cywilnej.
4. Ustawa o policji.

Rząd Polski jeszcze nigdy, w ostatnich 26 latach transformacji, nie był na kolanach tak, jak jest teraz. Żaden Premier nie musiał przez politykami europejskimi tłumaczyć się z łamiących demokrację działań podejmowanych w granicach własnego państwa.

Jako konstruktywna opozycja chętnie pomożemy w dopracowaniu kontrowersyjnych ustaw w taki sposób, by nie pogłębiały w społeczeństwie podziałów powstałych dzięki działaniom Pani Rządu i aby nie budziły niepokoju naszych partnerów w Unii Europejskiej.

Chcemy Polski stabilnej i wiarygodnej dla zagranicznych partnerów i polskich obywateli.
A czego chce Pani Rząd, Pani Premier?