Dlaczego warto ograniczyć finansowanie partii z budżetu?

14/01/2016

Nowoczesna złożyła do Sejmu 3 projekty ustaw, w tym projekt ograniczający finansowanie partii politycznych z budżetu Państwa.

Dlaczego warto to uchwalić?

1. Bo ZANIM politycy znów obiecają Wam „bilion złotych, które leży na ulicach”, pomyślą 5 razy, ile zapłacą za niedotrzymane obietnice.

2. Bo ZANIM jakakolwiek partia zdąży zrobić skuteczny rajd na demokrację i Wasze prawa, to na koniec roku podatkowego pozbawicie ją środków do działania.

3. Bo politycy zmuszeni do pozyskiwania funduszy zaczną Was słuchać i szanować.

Nowoczesna w trakcie kampanii wyborczej, startując od zera, pokazała że można działać bez publicznych pieniędzy. Wystarczy ciężko pracować.
Nie wstydzimy się prosić o fundusze.

Rozumiem, że to może przerastać część przyzwyczajonych do łatwego awanturnictwa „wiecznych posłów”.
Ale czemu nie mielibyśmy, z korzyścią dla wszystkich, nauczyć ich skutecznej pracy?

Szacunkowa wysokość przyznawanych subwencji w całej kadencji 2015-2019 wynosi 252 mln zł. Tak wysoka kwota sprzyja rozrzutności w wydawaniu publicznych pieniędzy, co potwierdzają upublicznione przykłady nieracjonalnych wydatków czołowych polskich partii politycznych. Środki przeznaczane są na marketing polityczny i wydatki reprezentacyjne, a nie na prace programowe.

Co proponujemy w ustawie?

1. Zmniejszenie finansowania partii z budżetu państwa minimum o połowę w stosunku do obecnych wydatków (w ciągu czteroletniej kadencji pozwoli to zaoszczędzić ponad 200 mln zł).

2. Uzależnienie subwencji państwowej od skuteczności pozyskiwania środków prywatnych.

3. Zachętę do finansowania na szerszą skalę analiz, ustaw, ekspertów, konsultacji społecznych i innych działań merytorycznych partii.

4. Zakaz szerokorozumianej reklamy partii z budżetu państwa. Partie mogą opłacać promocję tylko z funduszy, które zbiorą od osób prywatnych (ograniczy to marnotrawienie środków publicznych na kampanie reklamowe i zachęci do przeznaczania pieniędzy publicznych na merytoryczne obszary działalności).
5. Wsparcie nowoczesnych form zbierania funduszy, w tym zbiórek internetowych i crowdfundingu.

6. Obniżenie progu wyborczego uprawniającego do otrzymania dofinansowania z budżetu państwa do 1% dla samodzielnych komitetów wyborczych oraz obniżenie progu do 3% dla koalicji wyborczych, co da szansę na odświeżenie sceny politycznej i zwiększy pluralizm (dalsze „odbetonowanie” obecnej sceny politycznej).

7. Bezwzględny obowiązek publikowania szczegółowych sprawozdań finansowych, osób wpłacających i rozliczenia wydatków w BIP partii. Brak takiej publikacji w określonym terminie będzie skutkował bezwarunkową utratą dotacji z budżetu.NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE