Tak dla ograniczenia przywilejów central związków zawodowych.

Nowoczesna zgłosiła dzisiaj 3 projekty ustaw, w tym ustawę likwidującą przywileje central związków zawodowych.
Z szacunku dla wyborców i zdrowego rozsądku, nie pisaliśmy ich w 24 godziny na kolanie. Zgłoszone ustawy są zgodne z naszymi postulatami z kampanii wyborczej.

Nawet jeśli Prawo i Sprawiedliwość schowa je do szuflady, pokazujemy Wam, że macie alternatywę na przyszłość – partię, która pracuje merytorycznie i skupia się na rozwiązywaniu istniejących problemów a nie generowaniu kryzysu państwa i ataku na demokrację.

Związki zawodowe są potrzebne i pełnią ważną rolę w dialogu pracodawców i pracowników. Wszyscy jednak zdajemy sobie sprawę, w jak wielu sytuacjach rozbudowane przywileje central związkowych doprowadzają do mniejszej troski o pracowników, większej o korzyści grup ludzi kierujących związkami.
Czas z tym skończyć.

Według obecnego stanu prawnego istnieją przynajmniej trzy nadmierne przywileje central związków:
– etaty związkowe na koszt pracodawcy, a tak naprawdę na koszt konsumenta,
– pomieszczenia związkowe na terenie zakładu, w praktyce udostępniane na koszt pracodawcy,
– przerzucenie zbierania składek związkowych ze związków zawodowych na pracodawców.

Związki zawodowe zrzeszają 1,6 mln osób, co stanowi 5% dorosłych Polaków, 11% wszystkich zatrudnionych i 17% zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
Skala przywilejów central związkowych w Polsce jest unikalna na tle Europy.

Co proponujemy?

1. Pracodawca nie będzie musiał ponosić kosztów wynagrodzeń funkcyjnych pracowników związkowych. Związek sam będzie opłacał pensje swoich reprezentantów.

2. Pracodawca będzie miał obowiązek udostępnienia pomieszczenia, o ile takie posiada, jedynie na spotkania w celu omówienia spraw dotyczących ogółu członków organizacji związkowej lub ogółu pracowników. Do tej pory pracodawca musiał udostępniać bezpłatnie pomieszczenie związkowcom na stałe, nawet jeśli nie miał ku temu warunków.

3. Pobieranie składek związkowych przez pracodawcę następować będzie jedynie w przypadku, gdy pracodawca i związek zawrą w tej sprawie odrębne porozumienie. Dotąd na pracodawcę nałożony był obowiązek pobierania składek.

4. Statut związkowy będzie musiał obligatoryjnie zawierać uregulowania zasad gospodarki finansowej związku.

5. Obowiązywać będzie zasada jawności gospodarki finansowej związku, przejawiająca się w szczególności przez obowiązek upubliczniania sprawozdań finansowych wszystkich związków zawodowych.

Pełny tekst ustawy będzie dostępny w dniu dzisiejszym na stronie www.nowoczesna.org

Dzisiaj i jutro pracujemy w Sejmie, w najbliższych dniach PiS będzie dążył do uchwalenia kolejnych szkodliwych ustaw ograniczających swobodę Obywateli.

Wspierajcie nas, proszę.