Polska nie jest drugimi Węgrami.

13/01/2016

Czy naprawdę warto być drugimi Węgrami?

Nie ma wątpliwości, że PiS stawia rządy Wiktora Orbana za wzór do naśladowania.
Spójrzmy zatem na kilka węgierskich „osiągnięć”:

1. Konsekwentne ograniczanie roli Trybunału Konstytucyjnego doprowadziło do zmian w Konstytucji i w ordynacji wyborczej, konserwując wpływy i władzę rządzącej partii Fidesz.
Obecny stan rzeczy bardzo utrudnia opozycji walkę o demokrację i odwrócenie skutków prorosyjskiej polityki rządu, izolującej Węgry na arenie europejskiej, a prowadzonej wbrew większości obywateli (liczne demonstracje).

2. Skrócenie kadencji prezesa Sądu Najwyższego oraz obniżenie wieku emerytalnego dla sędziów, prokuratorów i notariuszy pozwoliło pozbyć się niewygodnych politycznie osób, dotychczas niezależnych od polityków.

Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał pierwszy krok za zastraszanie sędziów. Drugi krok został przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznany za dyskryminację wiekową grup pracowniczych.

3. Zmiana ustawy o mediach publicznych doprowadziła do całkowitego podporządkowania mediów rządzącym politykom. Stacje prywatne z obawy o ryzyko wysokich kar, a nawet utratę częstotliwości ograniczyły emisję treści o charakterze politycznym, zwłaszcza tych niezgodnych ze stanowiskiem rządzących polityków.

4. Podatek bankowy wprowadzony przez Węgry w 2010 roku w ciągu 5 lat ograniczył dostęp do kredytów o ok. 30%.

5. Podatek od sieci handlowych wprowadzony w 2010 r. został uznany przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości za dyskryminujący dla zagranicznych podmiotów i zniesiony przez węgierski rząd w 2014 roku.

6. Ograniczenie roli banku centralnego zostało uznane za sprzeczne z prawem unijnym i skrytykowane przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Europejski Bank Centralny.
Waluta węgierska uległa znacznemu osłabieniu, co zwiększyło liczbę tzw „złych kredytów” i pogorszyło sytuację materialną wielu Węgrów.

7. Węgry mają najwyższy VAT w Europie – stawka wynosi 27 %.

8. Rządząca partia ma możliwość sterowania różnymi grupami społecznymi, np. przedsiębiorcom z branży reklam outdoor ograniczono niektóre formy reklamy, gdyż w tym segmencie rynku dominują firmy powiązane z rządzącymi politykami.

Przez 26 lat chwilami bolesnej transformacji gospodarczej, Polska wykonała ogromny krok do przodu.
Teraz Prawo i Sprawiedliwość czyni z nas przedmiot ryzykownego eksperymentu, który nie może skończyć się pozytywnymi skutkami.

W trakcie najbliższego posiedzenia Sejmu zostaną najprawdopodobniej uchwalone kolejne szkodliwe ustawy umożliwiające ręczne sterowanie przez Zbigniewa Ziobro prokuraturą i sądami, dające rządzącym prawo znacznie zwiększonej inwigilacji obywateli i pogłębiające dalsze zawłaszczanie państwa przez PiS.

Jako opozycja zgłaszamy 3 pierwsze projekty ustaw, jesteśmy również w trakcie konsultacji społecznych dobrze przygotowanej Ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

Najprawdopodobniej PiS podejdzie do naszych działań z dotychczasową arogancją.

Podejmujemy je mimo wszystko, by pokazać Społeczeństwu, że jest alternatywa na przyszłość, a polityka może być przewidywalna i merytoryczna.

Życzę wszystkim miłego popołudnia.
Nowoczesna zbiera siły przed jutrzejszym posiedzeniem Sejmu.NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE