Projekt ustawy o finansowaniu partii politycznych.

13/01/2016

 

Dlaczego potrzebna jest zmiana obecnego stanu prawnego?

Partie polityczne otrzymują zbyt duże subwencje z budżetu. W czasie trwania VII kadencji Sejmu w latach 2011-2015 było to 54,5 mln zł rocznie. Szacunkowa wysokość przyznawanych subwencji w całej kadencji 2015-2019 wynosi 252 mln zł.

Tak wysokie subwencje prowadzą do rozrzutności w wydawaniu publicznych pieniędzy, co potwierdzają upublicznione w ostatnich latach przykłady nieracjonalnych wydatków czołowych polskich partii politycznych. Środki przeznaczane są na marketing polityczny i wydatki reprezentacyjne, a nie na prace programowe.

Istnieje szereg barier związanych z prowadzeniem zbiórki funduszy według nowoczesnych wzorców stosowanych, np. w USA, Francji, czy Wielkiej Brytanii. Nawet jeśli PKW zaczęła w przychylny sposób interpretować obowiązujące dotychczas przepisy (co przełożyło się na udane zbiórki internetowe ruchów takich jak KORWIN, Kukiz’15 i Nowoczesna Ryszarda Petru), nadal nie można zbierać pieniędzy w formie klasycznego crowdfundingu.

Istnieją również bariery w stosowaniu platform płatniczych pośredniczących w zbieraniu funduszy.

Co proponujemy?

  1. Zmniejszenie finansowania partii z budżetu państwa minimum o połowę w stosunku do obecnych wydatków (w ciągu czteroletniej kadencji pozwoli to zaoszczędzić ponad 200 mln zł).

 

  1. Uzależnienie subwencji państwowej od skuteczności pozyskiwania środków prywatnych.

 

  1. Zachęty do finansowania na szerszą skalę analiz, ustaw, ekspertów, konsultacji społecznych i innych działań merytorycznych partii. Jednoczesny zakaz szerokorozumianej reklamy partii z budżetu państwa. Partie mogą opłacać promocję tylko z funduszy, które zbiorą od osób prywatnych (ograniczy to marnotrawienie środków publicznych na kampanie reklamowe i zachęci do przeznaczania pieniędzy publicznych na merytoryczne obszary działalności).

 

  1. Wsparcie nowoczesnych form zbierania funduszy, w tym zbiórek internetowych i crowdfundingu.

 

  1. Obniżenie progu wyborczego uprawniającego do otrzymania dofinansowania z budżetu państwa do 1% dla samodzielnych komitetów wyborczych oraz obniżenie progu do 3% dla koalicji wyborczych, co da szansę na odświeżenie sceny politycznej i zwiększy pluralizm (dalsze „odbetonowanie” obecnej sceny politycznej).

 

 1. Bezwzględny obowiązek publikowania szczegółowych sprawozdań finansowych, danych osób wpłacających i rozliczenia wydatków w BIP partii. Brak takiej publikacji w określonym terminie będzie skutkował bezwarunkową utratą dotacji z budżetu państwa. Rozwiązanie to zagwarantuje pełną jawność i przejrzystość osób dokonujących wpłat na partie polityczne (pełna transparentność finansowania partii politycznych).

 

Dzięki wprowadzonym zmianom w finansowaniu partie polityczne w Polsce staną się bardziej aktywne, merytoryczne, nowoczesne i przejrzyste.

 

Projekt ustawy. Pobierz w formacie .pdf:

[download id=”9235″]NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE