Projekt ustawy o zniesieniu ciszy wyborczej.

13/01/2016

 

Dlaczego potrzebna jest zmiana obecnego stanu prawnego?

Nowelizacja uwzględnia głębokie zmiany w zachowaniach wyborców, jakie są skutkiem rozwoju stosunków społecznych oraz rozwoju mediów elektronicznych.

Podstawowym powodem, dla którego zakaz agitacji w dniu wyborów powinien zostać zniesiony jest to, że pierwotne merytoryczne ratio legis tego rozwiązania jest już dawno nieaktualne. Cisza wyborcza została po raz pierwszy wprowadzona po I Wojnie Światowej w Republice Weimarskiej celem niedopuszczenia do brutalizacji kampanii wyborczej zwłaszcza w samym dniu wyborów, kiedy dochodziło do licznych incydentów naruszających spokój wyborów.

Badania nie potwierdzają tezy, że dzień wolny od kampanii wyborczej pozwala wyborcom podjąć wyważoną i racjonalną decyzję o tym, na kogo oddać głos w dniu wyborów. W pierwszej turze wyborów prezydenckich w roku 2015, decyzję w okresie obowiązywania ciszy wyborczej podjęło zaledwie 11% wyborców (CBOS). Jednocześnie trudno oczekiwać, że aktywna kampania wyborcza tuż przed wyborami skłoni wahających się wyborców do pójścia do urn i zwiększy w ten sposób frekwencję.

Cisza wyborcza w swojej obecnej formie jest rozwiązaniem premiującym ugrupowania ubiegające się o reelekcję i kontrolujące media publiczne. Choć w dzień przedwyborczy agitacja jest zabroniona, to jednak nie jest wtedy nielegalne głośne i medialne otwarcie jakiejś inwestycji czy opublikowanie w programie informacyjnym materiału np. o dobrej sytuacji gospodarczej w kraju lub nawet emisja filmu propagującego wartości partii rządzącej.

Należy podkreślić, że instytucja ciszy wyborczej nie istnieje w prawie połowie krajów Unii Europejskiej – nierzadko o długich tradycjach demokratycznych. Ograniczeń takich jak w polskim systemie wyborczym nie ma m.in. w Wielkiej Brytanii, Belgii, Holandii, Danii, Szwecji, Finlandii, Estonii czy Irlandii. Ciszy wyborczej nie ma też w Stanach Zjednoczonych. Mimo tego funkcjonowanie demokracji w tych państwach jest dobrze oceniane.

Co proponujemy?

Projekt przewiduje zniesienie zakazów:

    • agitacji wyborczej i prowadzenia kampanii referendalnej w dniu poprzedzającym wybory i referenda oraz w dniu wyborów i referendów poza lokalem, w którym odbywa się głosowanie,

 

  • publikowania w dzień przed wyborami i referendum sondaży wyborczych i referendalnych, badań opinii publicznej dotyczących zachowań głosujących.

Zachowany zostanie zakaz prowadzenia kampanii wyborczej i referendalnej w lokalu, w którym przeprowadzane jest głosowanie oraz na terenie budynku, w którym się on znajduje oraz pozostałe zakazy dotyczące ich prowadzenia na terenie urzędów, zakładów pracy i jednostek służb mundurowych.

Ustawa ogranicza też zakres zakazu publikowania sondaży wyborczych, badań opinii publicznych i preferencji głosujących w wyborach i referendach ograniczając czasowo ten zakaz jedynie do dni, w których odbywa się głosowanie. Ze względu na to, że w przypadku wyborów i referendum ogólnokrajowego przewidziana jest możliwość głosowania w ciągu kolejnych dwóch dni, w takich przypadkach zakaz ten będzie dotyczył pierwszego dnia w całości i drugiego do zakończenia głosowania.

 

Projekt ustawy. Pobierz w formacie .pdf:

[download id=”9240″]
 NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE