PiS wybiera kolejnego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Kamila Gasiuk-Pihowicz: Do TK powinni być wybierani sędziowie najlepsi, a nie najwierniejsi wobec PiS

23/02/2017

– Prawo i Sprawiedliwość pokazało, że nie dąży do reformy wymiaru sprawiedliwości , ale do jego podporządkowania Zbigniewowi Ziobrze.– powiedziała w Sejmie wicemarszałek izby Barbara Dolniak z Nowoczesnej, która ujawniła, że PiS chce, by dyrektor sądu był podporządkowany nie jego prezesowi, a ministrowi sprawiedliwości . Dyrektor sądu miałby być powoływany bez konkursu i odwoływać go bez podania uzasadnienia. – Prezes sądu, by uzyskać jakiekolwiek finanse, będzie  się musiał o nie zwrócić do ministra sprawiedliwości. To jest wprost podporządkowanie władzy sądowniczej władzy wykonawczej czyli politykowi – wyjaśniła marszałek Dolniak i dodała, że nie taka reforma jest sądownictwu potrzebna.  Kamila Gasiuk-Pihowicz podniosła natomiast kwestię prezentacji kandydata PiS na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, która odbyła się dziś na posiedzeniu sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Kolejny raz posłowie nie mieli szans zadać kandydatowi ani jednego pytania.

– Nie można przez pryzmat pojedynczych przypadków oceniać całego środowiska, bo to poważa autorytet osób, które wykonują swoje zadania w sposób rzetelny. –  powiedziała marszałek Barbara Dolniak. I kolejny raz podkreśliła, że niezależność wymiaru sprawiedliwości jest fundamentalną zasadą państwa prawa. – Minister sprawiedliwości powinien tu odgrywać szczególną rolę, powinien dbać o sądy, wspierać wymiar sprawiedliwości w zakresie jego funkcjonowania. Dotyczy to także sędziów, bo to oni wykonują władzę sądowniczą na co dzień.  – oceniła Barbara Dolniak.

Marszałek Barbara Dolniak przypomniała, że działając w obronie demokratycznego państwa prawa nie wolno się bać. – W przeciwnym razie pozwoli na naruszenie zasad demokratycznego państwa prawa – przestrzegła Barbara Dolniak i wykazała, że niszcząc państwo prawa PiS działa według ustalonego planu. – Najpierw działania wobec Trybunału Konstytucyjnego, a potem uchwalanie niekonstytucyjnych ustaw. A teraz TK nie podejmuje już żadnej aktywności   – wyliczyła wicemarszałek Sejmu.  Jako przykład, że w Trybunale dzieje się źle, podała prośbę ośmiu sędziów o spotkanie z prezes Julią Przyłębską, bo – jak mówiła marszałek Dolniak – są wątpliwości co do legalności wyboru prezes TK.  – Polecam politykom PiS lekturę ostatniego wywiadu z I prezes Sądu Najwyższego. To katechizm, jak należy rozumieć zasady demokratycznego państwa prawa – powiedziała w Sejmie Barbara Dolniak.

W spotkaniu z dziennikarzami wzięła też udział posłanka Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pihowicz. Nie kryła oburzenia doniesieniami prasowi wedle których korespondencja sędziów Trybunału Konstytucyjnego ma być sprawdzana przez, wybranego do TK przez PiS, Mariusza Muszyńskiego.  – To nie jest sędzia TK, to dubler wybrany nielegalnie na zajęte miejsce przez Prawo i Sprawiedliwość. Tak głosi przecież orzeczenie TK z grudnia 2016 roku. – przypomniała Gasiuk-Pihowicz. – Jeśli rzeczywiście mamy do czynienia z procederem sprawdzania listów sędziów Trybunału Konstytucyjnego, to jest absolutny skandal. To nie ma prawa zdarzyć się z żadnym normalnym państwie . Może pan Muszyński już zapomniał, że przestał już pracować w służbach specjalnych i nadal chce szpiegować sędziów. Polska Konstytucja mówi jasno. Każdy ma prawo do zachowania tajemnicy korespondencji – nie szczędziła krytyki Kamila Gasiuk-Pihowicz.

Członkini sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka powiedziała też dziennikarzom o przebiegu dzisiejszego posiedzenia tej komisji. Została zwołana niezgodnie z regulaminem Sejmu. PiS przedstawiło tam posłom kandydata na kolejnego sędziego TK. To dr hab. prof.  Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Grzegorz Jędrejek.  – Jeszcze dwa przed wyborem, który ma się dokonać jutro,  nikt nie znał tego nazwiska, a gdy już nie poznaliśmy okazało się, że z nas nie wie kto to jest. Chcieliśmy zatem zadać mu pytania. Poznać go, jego dorobek naukowy, dowiedzieć się czegoś o jego poglądach.   To jest postulat podnoszony przez organizacje pozarządowe, żeby wybór na tak ważne stanowisko był poprzedzony szeroką debatą. A my mamy do czynienia po raz kolejny z zaprzeczeniem transparentnej debaty parlamentarnej. Do TK powinni być wybierani sędziowie najlepsi, a nie najwierniejsi wobec PiS- tłumaczyła Kamila Gasiuk–Pihowicz.NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE