Po spowiedzi „agenta Tomka” Adam Szłapka zawiadamia prokuraturę!

Po spowiedzi „agenta Tomka” Adam Szłapka zawiadamia prokuraturę!

Przewodniczący Nowoczesnej Adam Szłapka złożył wczoraj zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego, byłego zastępcę CBA Macieja Wąsika i byłego funkcjonariusza CBA Tomasza Kaczmarka.

Przestępstwa miałyby polegać „na prowadzeniu operacji specjalnej CBA pod kryptonimem 'Krystyna’, kontynuowanej w latach 2007-2009, polegającej na gromadzeniu dowodów przeciwko Aleksandrowi i Jolancie Kwaśniewskim, w związku z ewentualnym popełnieniem przestępstwa prania pieniędzy, w której wytwarzane były dokumenty poświadczające nieprawdę, służące przedstawianiu fałszywych dowodów w postępowaniu karnym, służące uzasadnieniu wniosków o zarządzenie kontroli operacyjnych, a także świadczące o przekroczeniu uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy państwowych”.

Nasze zawiadomienie ma bezpośredni związek z materiałem TVN, w którym Tomasz Kaczmarek, znany jako „agent Tomek” przekonywał, że szefostwo ówczesnego CBA wywierało na niego naciski. Szefem CBA był wówczas Mariusz Kamiński, dziś minister MSWiA i koordynator służb specjalnych. Jego zastępcą był z kolei Maciej Wąsik, dziś sekretarz stanu w MSWiA.

W uzasadnieniu zawiadomienia czytamy, że „agent Tomek” miał działać pod bezpośrednim nadzorem Kamińskiego i Wąsika, a tego typu działania mają świadczyć o możliwości popełnienia przez nich przestępstwa przez „sprawstwo kierownicze, podżeganie, a także zaniechanie niedopuszczenia do popełnienia czynu zabronionego”.