Po spowiedzi „agenta Tomka” Adam Szłapka zawiadamia prokuraturę!

31/01/2020
SKM_368e20013012250_0001

Przewodniczący Nowoczesnej Adam Szłapka złożył wczoraj zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego, byłego zastępcę CBA Macieja Wąsika i byłego funkcjonariusza CBA Tomasza Kaczmarka.

Przestępstwa miałyby polegać „na prowadzeniu operacji specjalnej CBA pod kryptonimem 'Krystyna’, kontynuowanej w latach 2007-2009, polegającej na gromadzeniu dowodów przeciwko Aleksandrowi i Jolancie Kwaśniewskim, w związku z ewentualnym popełnieniem przestępstwa prania pieniędzy, w której wytwarzane były dokumenty poświadczające nieprawdę, służące przedstawianiu fałszywych dowodów w postępowaniu karnym, służące uzasadnieniu wniosków o zarządzenie kontroli operacyjnych, a także świadczące o przekroczeniu uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy państwowych”.

Nasze zawiadomienie ma bezpośredni związek z materiałem TVN, w którym Tomasz Kaczmarek, znany jako „agent Tomek” przekonywał, że szefostwo ówczesnego CBA wywierało na niego naciski. Szefem CBA był wówczas Mariusz Kamiński, dziś minister MSWiA i koordynator służb specjalnych. Jego zastępcą był z kolei Maciej Wąsik, dziś sekretarz stanu w MSWiA.

W uzasadnieniu zawiadomienia czytamy, że „agent Tomek” miał działać pod bezpośrednim nadzorem Kamińskiego i Wąsika, a tego typu działania mają świadczyć o możliwości popełnienia przez nich przestępstwa przez „sprawstwo kierownicze, podżeganie, a także zaniechanie niedopuszczenia do popełnienia czynu zabronionego”.NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE