Podpisaliśmy Porozumienie dla Praworządności!

Podpisaliśmy Porozumienie dla Praworządności!

Dziesięć partii opozycyjnych – w tym Nowoczesna! – i kilka organizacji obywatelskich podpisały „Porozumienie dla Praworządności”. Przygotowujemy wspólny projekt ustawy, który ma przywrócić praworządność w Polsce.

„Wyroki sądów, zarówno polskich jak i europejskich, jasno wskazują, że doszło do bezprawnego upolitycznienia wymiaru sprawiedliwości, systemowego pozbawienia polskiego sądownictwa niezależności, czyli władza przejęła sądy, a tym samym kontrolę nad nami” – przypominają organizacje społeczne.

„My, przedstawiciele niżej podpisanych sił politycznych, niniejszym wyrażamy poparcie dla kierunków zmian prawnych przywracających w Polsce praworządność, zaproponowanych przez organizacje pozarządowe w „Porozumieniu dla Praworządności” – głosi oświadczenie podpisane we wtorek przed Sądem Najwyższym w Warszawie przez przedstawicieli partii opozycyjnych oraz organizacji obywatelskich.