Procedowanie ustawy o SN jest niezgodne z Regulaminem Sejmu. Nowoczesna wnioskuje do Marszałka o zdjęcie ustawy z porządku obrad sejmowej komisji.

09/04/2018

Przewodnicząca Klubu Poselskiego Nowoczesna w imieniu klubu zawnioskowała do Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego oraz Przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o o zdjęcie z porządku dziennego posiedzenia Komisji pierwszego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym.

Zdaniem Kamili Gasiuk-Pihowicz pierwsze czytanie projektu ustawy o przejęciu władzy przez Prezydenta nad Sądem Najwyższym powinno być procedowane na posiedzeniu plenarnym Sejmu, a nie na sejmowej komisji.

Zgodnie z art. 37 ust. 2 Regulaminu Sejmu pierwsze czytanie na posiedzeniu Sejmu przeprowadza się w odniesieniu do projektów ustaw: o zmianie Konstytucji, budżetowych, podatkowych, dotyczących wyboru Prezydenta, Sejmu i Senatu oraz organów samorządu terytorialnego, regulujących ustrój i właściwość władz publicznych, a także kodeksów. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym jest niewątpliwie projektem regulującym ustrój władz publicznych, dlatego powinien być w pierwszym czytaniu rozpatrzony na posiedzeniu Sejmu. – mówiła na konferencji prasowej w Sejmie Przewodnicząca Klubu Poselskiego.

Zaapelowała także do polityków PiS o odwagę – Jeśli chcecie dalej ograniczać resztki niezależności sądownictwa to róbcie to przy otwartej kurtynie, na posiedzeniu plenarnym, tak by zmierzyć się z krytyką i oceną opinii publicznej, a nie na posiedzeniach komisji kierowanej przez prokuratora stanu wojennego. – argumentowała Posłanka.

Kamila Gasiuk-Pihowicz przypomniała także, że jej zdaniem ten projekt daje Prezydentowi praktycznie całkowitą dowolność w wyznaczaniu osoby pełniącej obowiązki I Prezesa SN w przypadku usunięcia Pani Profesor Gersdorf.

Co więcej polityczny namiestnik wyznaczony przez Prezydenta będzie kierował Sądem Najwyższym aż do momentu, gdy większość sędziów Sądu Najwyższego będą stanowiły osoby wskazane przez propisowską Krajową Radę Sądownictwa. Dopiero wtedy odbędą się wybory kolejnego I Prezesa SN. – dodała.

Na dzisiejszej konferencji prasowej Katarzyna Lubnauer skomentowała dzisiejsza wizytę Fransa Timmermansa w Warszawie – Nie mam wątpliwości, że Timmermans jest politykiem, który oddziela ziarno od plew i potrafi się zorientować co jest grą pozorów a co rzeczywistą próbą naprawy systemu prawnego w Polsce – mówiła.

Przewodnicząca partii podkreślała, że wszyscy Polacy są doskonale świadomi jakie są skutki tego bałaganu, chaosu i złamania zasad konstytucyjnych, które wprowadza PiS. – Wszyscy chcemy, żeby Polska uniknęła groźby sankcji oraz utraty pieniędzy z funduszy europejskich. O ile sankcje z art. 7 i tak zostałyby najprawdopodobniej zablokowane przez Węgry, o tyle musimy zdawać sobie sprawę z tego, że z winy polityków PiS utrata środków pomocowych w kolejnym unijnym budżecie jest niestety realna.” – komentowała Katarzyna Lubnauer.

Dziś to w rękach polityków PiS, którzy zdewastowali standardy państwa prawa w Polsce są wszystkie narzędzia by uchronić nasz kraj przed utratą miliardów euro wsparcia. – podsumowała Kamila Gasiuk-Pihowicz.

Według Posłanki potrzebne są trzy niezbędne kroki by móc powiedzieć o przywróceniu standardów państwa prawa w naszym kraju.: po pierwsze – usunięcie dublerów z Trybunału Konstytucyjnego; po drugie – odpolitycznienie KRS i wybór sędziowskich członków przez sędziów; po trzecie – zatrzymanie ustawy o czystkach kadrowych w Sądzie Najwyższym.

Wniosek do Marszałka Kuchcińskiego i Przewodniczącego Piotrowicza:
[pdf-embedder url=”https://nowoczesna.org/wp-content/uploads/2018/04/Skan-wniosku-do-marszaka-o-wycofan-ie-z-porządku-obrad-ustawy-2390.pdf” title=”Skan wniosku do marsza?ka o wycofan ie z porządku obrad ustawy 2390″] [pdf-embedder url=”https://nowoczesna.org/wp-content/uploads/2018/04/Skan-wniosku-do-Piotrowicz-o-wycofa-nie-z-porządku-obrad-ustawy-2390.pdf” title=”Skan wniosku do Piotrowicz o wycofa nie z porządku obrad ustawy 2390″]NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE