Rada Krajowa i Toast za Wolność w Poznaniu!

07/06/2022
adampoznan
4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm. W wyborach czerwcowych wybrano Sejm, w którym rozpadła się stara struktura partyjna PRL, a nowe, demokratyczne siły wybrały rząd Tadeusza Mazowieckiego!

 Jak co roku upamiętniliśmy tę datę toastem za wolność w Poznaniu. Dziękujemy, że byliście tam z nami. Bo wolność to podstawa Nowoczesnej, liberalnej Polski!
Przed Toastem w Poznaniu zebrała się Rada Krajowa Nowoczesnej, która wybrała nowy Zarząd Partii. Członkami nowej ekipy zostali Bednarz Alina, Czerska-Thomas Joanna, Dolniak Barbara, Grabarek Tadeusz, Lubnauer Katarzyna, Meysztowicz Jerzy, Mieszkowski Krzysztof, Niezgodzka Jolanta, Pampuch Mirosław, Potapowicz Sławomir, Prendke Andrzej, Rabiej Paweł, Rosa Monika i Zembaczyński Witold.


NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE