Sprzeciwiamy się przemocowym zachowaniom Straży Granicznej na granicy polsko-białoruskiej!

Sprzeciwiamy się przemocowym zachowaniom Straży Granicznej na granicy polsko-białoruskiej!

W trosce o przestrzeganie porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej oraz ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych, rozumiejąc konieczność realizacji przez Straż Graniczną ustawowych zadań w zakresie ochrony nienaruszalności granicy państwowej oraz przeciwdziałania nielegalnej migracji, będących gwarantem ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego nie tylko państwa polskiego, ale również całego obszaru Schengen, w związku z licznymi przypadkami nieprzestrzegania przez Straż Graniczną na granicy z Białorusią obowiązujących w Polsce ustaw oraz umów międzynarodowych, Rada Krajowa .Nowoczesnej wezwała Komendanta Głównego Straży Granicznej i podległe mu terenowe organy SG do podjęcia natychmiastowych działań.

Treść uchwały możecie przeczytać, klikając w ten link.