Sprzeciwiamy się przemocowym zachowaniom Straży Granicznej na granicy polsko-białoruskiej!

07/06/2022
uid_5809d95bec7b16088d4574205ef58b6b1629700959092_width_1280_play_0_pos_0_gs_0_height_720_straz-graniczna-zabezpiecza-granice-z-bialorusia-na-podlasiu-fot-papartur-reszko

W trosce o przestrzeganie porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej oraz ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych, rozumiejąc konieczność realizacji przez Straż Graniczną ustawowych zadań w zakresie ochrony nienaruszalności granicy państwowej oraz przeciwdziałania nielegalnej migracji, będących gwarantem ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego nie tylko państwa polskiego, ale również całego obszaru Schengen, w związku z licznymi przypadkami nieprzestrzegania przez Straż Graniczną na granicy z Białorusią obowiązujących w Polsce ustaw oraz umów międzynarodowych, Rada Krajowa Nowoczesnej wezwała Komendanta Głównego Straży Granicznej i podległe mu terenowe organy SG do podjęcia natychmiastowych działań.

Treść uchwały możecie przeczytać, klikając w ten link.



NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE