Referendum nie powinno być organizowane w tym samym dniu co wybory samorządowe

26/05/2017

Pomysł prezydenta Andrzeja Dudy o przeprowadzeniu  referendum razem z wyborami samorządowymi 11 listopada 2018 r. jest pomysłem złym. Dlatego Nowoczesna złożyła do Marszałka Sejmu projekt nowelizacji ustawy o referendum ogólnopolskim. Znajdzie się w nim zapis zakazujący przeprowadzania referendum w dniu, w którym odbywają się wybory samorządowe.

– Wybory do samorządu terytorialnego to święto demokracji lokalnej.  Nie można łączyć dyskusji o sprawach regionalnych ze sprawami i tematami ogólnokrajowymi – mówił w sejmie poseł Marek Sowa. Według niego takie samo stanowisko zajęła Państwowa Komisja Wyborcza, która wprost napisała, że nie można przeprowadzać referendum w tych samych komisjach wyborczych, w których odbywają się wybory samorządowe.  – Okazuje się, że to co jest oczywiste dla wszystkich, nie jest oczywiste dla prezydenta Dudy. Nowoczesna chce ustawowego zakazu łączenia referendum z wyborami lokalnymi, aby w przyszłości nikomu do głowy nie przychodziły tak absurdalne pomysły – dodał poseł Sowa.

W uzasadnieniu do projektu nowelizacji wskazane zostało, że  przepisy regulujące wybory samorządowe znacząco różnią się od przepisów ustawy o referendum ogólnokrajowym, co dodatkowo utrudnia przeprowadzenie obu wyborów w jednym dniu.

Oto kilka przykładów przeszkód:

1) oba głosowania muszą być przeprowadzone przez odrębne komisje wyborcze z dwoma oddzielnymi listami wyborców i oddzielnymi kartami do głosowania;

2) głosowanie  w referendum może odbywać się w ciągu dwóch dni zaś w wyborach samorządowych tylko w jednym dniu;

3) przeszkodą w organizacji referendum z wyborami samorządowymi są inaczej wyznaczone okręgi wyborcze;

4) w głosowaniu samorządowym wyborcy przypisani są do miejsca zamieszkania, nie mogą głosować za granicą i na statkach, przeciwnie w głosowaniu referendalnym;

5) podmioty uprawnione mogą powołać odrębnych mężów zaufania.

Przewodnicząca Klubu Poselskiego Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer zwróciła uwagę, że w przyszłym roku w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości 11 listopada będzie wielkim świętem państwowym i jak żadna inna data powinna wszystkich łączyć a nie dzielić. – Jeśli w tym dniu będzie referendum, tak jak tego chce prezydent Duda, to doprowadzimy do sytuacji, że zamiast świętować i być razem, Polacy będą dzielić.

Posłowie przypomnieli też, że Nowoczesna złożyła wcześniej projekt nowelizacji ustawy ordynacja wyborcza, tak aby wybory samorządowe nie były organizowane w dni świąt państwowych i kościelnych.NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE