Rok deformy edukacji

26/06/2018

Na konferencji prasowej “Rok deformy edukacji”, przewodnicząca .Nowoczesnej Katarzyna
Lubnauer oraz przewodniczący rady politycznej .Nowoczesnej Paweł Rabiej podsumowali
zakończony rok szkolny.
Przewodnicząca partii Katarzyna Lubnauer podkreśliła, że to był rok zmarnowany
dla polskiej edukacji, rok, w którym nie wydarzyło się nic, co możnaby ocenić pozytywnie.
Wydarzyło się natomiast bardzo dużo złych rzeczy. Paweł Rabiej podkreślił, że był to rok
niepokoju rodziców jak i nauczycieli. Oboje stwierdzili, że reforma minister Zalewskiej nie prowadzi
do nowoczesnej szkoły, tylko cofa ją o parę lat.
Na pewno niepokojące jest to, że wiemy już, że uczniowie klas siódmych cały ten rok musieli
uzupełniać braki programowe. Oznaczało to przemęczenie, zbyt dużo nauki, zniechęcenie. Praktycznie wszystko to, o czym mówiliśmy, że te podstawy są dziurawe i pisane
na kolanie. To, że nie ma e-podręczników, oznacza noszenie podręczników, ale również to,
że nauczyciele mają mniej źródeł
– powiedziała Katarzyna Lubnauer.
Dla .Nowoczesnej edukacja zawsze była priorytetem, podkreślaliśmy to także wchodząc
do Koalicji Obywatelskiej. Dlatego chcemy zaproponować rozwiązanie na każdą okazję.Nazwaliśmy ten pakiet „Prawdziwa
wyprawka+”, dlatego, że chodzi o to, żeby to właśnie samorządy, kiedy szkoła jest ideologizowana
wzięły na siebie ciężar informowania o tym, że istnieje inna wizja świata, niż ta, która prezentowana
jest w szkole i że istnieją też inne tematy. To jest kwestia trzech rzeczy, po pierwsze bezpłatnych
zajęć pozalekcyjnych, organizowanych przez samorządy, to kształtuje charakter młodych ludzi i
poszerza ich horyzonty. Kwestia edukacji historycznej, prawnej, ekonomicznej, seksualnej, tutaj
powinny być organizowane przez samorządy zajęcia w godzinach pozalekcyjnych. Druga kwestia to
biblioteki samorządowe, one także mogą realizować zajęcia pozalekcyjne. Trzecia kwestia – oferta
kulturalna, każde miasto organizują taką ofertę, chcemy żeby poszerzyły ją po to, żeby dzieci mogły
brać w nich udział i poszerzać swoje horyzonty.
– dodał Paweł Rabiej.
Na koniec Katarzyna Lubnauer zapewniła że oczywiste jest, że wyzwań, przed którymi stać
będzie przyszła ekipa rządząca jest mnóstwo, ale .Nowoczesna potrafi to zrobić i wie że musi
wzorować się na najlepszych, a nie na czasach PRL.NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE