Ryszard Petru razem z posłami Nowoczesnej przedstawili 21 Postulatów Sierpniowych

Podczas dzisiejszej konferencji Ryszard Petru razem z posłami Nowoczesnej przedstawili 21 Postulatów Sierpniowych. Lider Nowoczesnej zapowiedział również marsz sprzeciwu wobec zmian w systemie oświaty i ochrony zdrowia, który odbędzie się 24 września. 

Historia zatacza koło. 36 lat temu, w warunkach głębokiego komunizmu, gdy niepodzielną władzę sprawowała PZPR, podpisano „Porozumienia Sierpniowe”. Przedstawienie 21 postulatów przez    Solidarność, niekoniecznie aktualnych w dzisiejszych realiach politycznych i gospodarczych, było wtedy przełomowe. To był ważny moment w historii naszego kraju.

Dzisiaj na próżno szukać dialogu z obecnie panującą władzą PiS. Potrzebny jest mocny sprzeciw społeczny wobec tego typu zachowań. Ważne jest, abyśmy przypomnieli sobie o co chodziło tym, którzy walczyli o naszą wolność. Walczyli o to, żeby wszyscy byli równi wobec prawa.

24 września w Warszawie odbędzie się marsz. Marsz sprzeciwu wobec tego, co dzieje się w Polsce, polskiej edukacji, całej oświacie, ochronie zdrowia. Ważne jest, abyśmy w tego typu proteście uczestniczyli wszyscy, bo dzisiaj niestety jest tak, że z obecnie panującą władzą nie ma kontaktu, nie ma rozmowy – dodał lider Nowoczesnej.

W momencie, gdy niepodzielną władzę sprawuje PiS, a jego rząd ogranicza wolności gospodarcze i polityczne, łamie podstawowe zasady prawa i posługuje się propagandą, Nowoczesna musi bronić wolności i zasad demokratycznego państwa prawa. Paweł Rabiej, członek zarządu Nowoczesnej powiedział – Każde pokolenie walczy o co innego, o swoje postulaty. Pokolenie sierpnia 80. wygrało swoją walkę 36 lat temu. Nasze postulaty powstały w wyniku dialogu, w wyniku rozmów z członkami Nowoczesnej w całym kraju. Dzisiaj walcząc ze złą władzą PiS przedstawiamy 21 postulatów naszego pokolenia. 

Domagamy się:

 1. Poszanowania wolności i godności każdego obywatela i obywatelki.
 2. Bezwzględnego przestrzegania zasad demokratycznego państwa prawa.
 3. Pociągnięcia do odpowiedzialności winnych łamania Konstytucji i ustaw.
 4. Odpartyjnienia mediów publicznych.
 5. Zagwarantowania bezpieczeństwa Polski przez współpracę z UE i NATO.
 6. Porzucenia populistycznej, nieskutecznej polityki gospodarczej.
 7. Gospodarki rynkowej, która służy ludziom, a nie rządzącym.
 8. Ukrócenia nepotyzmu i upartyjnienia stanowisk.
 9. Poszanowania własności prywatnej.
 10. Poszanowania swobody umów i działalności gospodarczej.
 11. Zmniejszenia zadłużenia państwa.
 12. Ograniczenia przywilejów emerytalnych i fiskalnych.
 13. Równego dostępu do służby zdrowia, podwyżek dla pielęgniarek i położnych.
 14. Poprawy jakości edukacji na każdym poziomie.
 15. Rozwijania kultury otwartej i dostępnej dla wszystkich.
 16. Zagwarantowania odpowiedniej liczby miejsc w i przedszkolach.
 17. Wzmocnienia samorządów i społeczności lokalnych.
 18. Państwa nie narzucającego ideologii obywatelom.
 19. Skutecznych działań na rzecz czystego środowiska i lepszej jakości otoczenia.
 20. Zwalczania mowy pogardy i nienawiści.
 21. Niezakłamywania historii i patriotyzmu, który łączy a nie dzieli.