Ryszard Petru razem z posłami Nowoczesnej przedstawili 21 Postulatów Sierpniowych

31/08/2016

Podczas dzisiejszej konferencji Ryszard Petru razem z posłami Nowoczesnej przedstawili 21 Postulatów Sierpniowych. Lider Nowoczesnej zapowiedział również marsz sprzeciwu wobec zmian w systemie oświaty i ochrony zdrowia, który odbędzie się 24 września. 

Historia zatacza koło. 36 lat temu, w warunkach głębokiego komunizmu, gdy niepodzielną władzę sprawowała PZPR, podpisano „Porozumienia Sierpniowe”. Przedstawienie 21 postulatów przez    Solidarność, niekoniecznie aktualnych w dzisiejszych realiach politycznych i gospodarczych, było wtedy przełomowe. To był ważny moment w historii naszego kraju.

Dzisiaj na próżno szukać dialogu z obecnie panującą władzą PiS. Potrzebny jest mocny sprzeciw społeczny wobec tego typu zachowań. Ważne jest, abyśmy przypomnieli sobie o co chodziło tym, którzy walczyli o naszą wolność. Walczyli o to, żeby wszyscy byli równi wobec prawa.

24 września w Warszawie odbędzie się marsz. Marsz sprzeciwu wobec tego, co dzieje się w Polsce, polskiej edukacji, całej oświacie, ochronie zdrowia. Ważne jest, abyśmy w tego typu proteście uczestniczyli wszyscy, bo dzisiaj niestety jest tak, że z obecnie panującą władzą nie ma kontaktu, nie ma rozmowy – dodał lider Nowoczesnej.

W momencie, gdy niepodzielną władzę sprawuje PiS, a jego rząd ogranicza wolności gospodarcze i polityczne, łamie podstawowe zasady prawa i posługuje się propagandą, Nowoczesna musi bronić wolności i zasad demokratycznego państwa prawa. Paweł Rabiej, członek zarządu Nowoczesnej powiedział – Każde pokolenie walczy o co innego, o swoje postulaty. Pokolenie sierpnia 80. wygrało swoją walkę 36 lat temu. Nasze postulaty powstały w wyniku dialogu, w wyniku rozmów z członkami Nowoczesnej w całym kraju. Dzisiaj walcząc ze złą władzą PiS przedstawiamy 21 postulatów naszego pokolenia. 

Domagamy się:

 1. Poszanowania wolności i godności każdego obywatela i obywatelki.
 2. Bezwzględnego przestrzegania zasad demokratycznego państwa prawa.
 3. Pociągnięcia do odpowiedzialności winnych łamania Konstytucji i ustaw.
 4. Odpartyjnienia mediów publicznych.
 5. Zagwarantowania bezpieczeństwa Polski przez współpracę z UE i NATO.
 6. Porzucenia populistycznej, nieskutecznej polityki gospodarczej.
 7. Gospodarki rynkowej, która służy ludziom, a nie rządzącym.
 8. Ukrócenia nepotyzmu i upartyjnienia stanowisk.
 9. Poszanowania własności prywatnej.
 10. Poszanowania swobody umów i działalności gospodarczej.
 11. Zmniejszenia zadłużenia państwa.
 12. Ograniczenia przywilejów emerytalnych i fiskalnych.
 13. Równego dostępu do służby zdrowia, podwyżek dla pielęgniarek i położnych.
 14. Poprawy jakości edukacji na każdym poziomie.
 15. Rozwijania kultury otwartej i dostępnej dla wszystkich.
 16. Zagwarantowania odpowiedniej liczby miejsc w i przedszkolach.
 17. Wzmocnienia samorządów i społeczności lokalnych.
 18. Państwa nie narzucającego ideologii obywatelom.
 19. Skutecznych działań na rzecz czystego środowiska i lepszej jakości otoczenia.
 20. Zwalczania mowy pogardy i nienawiści.
 21. Niezakłamywania historii i patriotyzmu, który łączy a nie dzieli.

 NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE