Składamy projekt likwidujący artykuły dot. obrazy uczuć religijnych

Składamy projekt likwidujący artykuły dot. obrazy uczuć religijnych

Z dumą informujemy o przygotowanym przez posła Krzysztofa Mieszkowskiego projekcie ustawy znoszącym art. 196 oraz 212-215 Kodeksu Karnego.

Te artykuły stanowią jawne zagrożenie dla artykułów 54 i 73 Konstytucji, zwłaszcza, kiedy u władzy pozostaje obóz PiS. Zapewnienie wolności wyrażania poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, a także zapewnienie wolności twórczości artystycznej i korzystania z dóbr kultury wielokrotnie stawały ostatnio pod znakiem zapytania.

Artykuł 196 – o tzw. obrazie uczuć religijnych – jest obecnie nagminnie wykorzystywany do zastraszania obywateli, którzy wyrażają poglądy kontrowersyjne dla władzy i sprzymierzonego z nią kościoła.

Artykuły 212-215 – o ściganiu z urzędu za zniesławienie – dają państwu możliwość opresyjnego rozprawiania się z każdym, kto nieprzychylnie wyraża się na temat instytucji, które PiS otacza wyjątkową troską. Do ścigania naruszeń przedmiotowych przepisów zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego i nie jest konieczne istnienie w tym zakresie dalszych regulacji w Kodeksie Karnym.

Obecnie, za tzw. obrazę uczuć religijnych można trafić do więzienia na dwa lata. Za pomówienia ścigane z urzędu również.