Składamy projekt likwidujący artykuły dot. obrazy uczuć religijnych

05/03/2021
009219_r0_940

Z dumą informujemy o przygotowanym przez posła Krzysztofa Mieszkowskiego projekcie ustawy znoszącym art. 196 oraz 212-215 Kodeksu Karnego.

Te artykuły stanowią jawne zagrożenie dla artykułów 54 i 73 Konstytucji, zwłaszcza, kiedy u władzy pozostaje obóz PiS. Zapewnienie wolności wyrażania poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, a także zapewnienie wolności twórczości artystycznej i korzystania z dóbr kultury wielokrotnie stawały ostatnio pod znakiem zapytania.

Artykuł 196 – o tzw. obrazie uczuć religijnych – jest obecnie nagminnie wykorzystywany do zastraszania obywateli, którzy wyrażają poglądy kontrowersyjne dla władzy i sprzymierzonego z nią kościoła.

Artykuły 212-215 – o ściganiu z urzędu za zniesławienie – dają państwu możliwość opresyjnego rozprawiania się z każdym, kto nieprzychylnie wyraża się na temat instytucji, które PiS otacza wyjątkową troską. Do ścigania naruszeń przedmiotowych przepisów zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego i nie jest konieczne istnienie w tym zakresie dalszych regulacji w Kodeksie Karnym.

Obecnie, za tzw. obrazę uczuć religijnych można trafić do więzienia na dwa lata. Za pomówienia ścigane z urzędu również.

 NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE