SKOK Wołomin został wystawiony na sprzedaż za 1 złotych.

W trakcie bezkrólewia KNF zezwoliła na sprzedaż SKOK Wołomin za 1 złotówkę. Decyzję podjął Marcin Pachucki, który raptem 8 dni pełnił obowiązki Przewodniczącego KNF. Pan Pachucki podjął tym samym najważniejszą decyzję z ramach toczącego się wiele lat się postępowania upadłościowego SKOK Wołomin. Dość nieprawdopodobnym wydaje się zbieg okoliczności, że przetarg na sprzedaż SKOK Wołomin ogłoszono 6 grudnia, a więc tego samego dnia, którego prokuratura zatrzymała byłego wiceszefa KNF Wojciecha Kwaśniaka w celu przesłuchania. Czy to przypadek? Czy jedno wydarzenie miało przykryć drugie?

Decyzją KNF cena wywoławcza SKOK Wołomin miała nie być niższa niż wartość przedsiębiorstwa określonego w operacie szacunkowy, sporządzonym przez biegłego rzeczoznawcę na potrzebę postępowania upadłościowego, z wyłączeniem środków pieniężnych. Wycena wartości SKOK Wołomin została sporządzona 1,5 roku temu.

Kredyty o nominalnej wartości 3 mld złotych zostały wycenione na 92 mln (3% wartości). Gro z nich zabezpieczonych jest na nieruchomościach, dzięki czemu mają wyższe prawdopodobieństwo odzyskania. I wycena tego portfela kredytów zabezpieczonych budzi najwięcej wątpliwości.

Portfel nieruchomości, które zabezpieczały pożyczki w SKOK Wołomin to: 1600 sztuk nieruchomości (wg. załącznika do operatu) o wartość 1,07 mld złotych. Po wykreśleniu nieruchomości, na których zabezpieczone są także inne instytucje finansowe wartość odzysku z tych hipotek wynosi 626 mln zł, mimo to w operacie szacunkowym przyjęto dla tego portfela wartość jedynie 72 mln złotych. Nowy właściciel w zamian za cały nabyty majątek będzie musiał spłacić jedynie 119,7 mln zł zobowiązań wobec członków, którzy posiadali w SKOKu Wołomin swoje oszczędności i dotychczas ich nie odzyskali. Przetarg pomija 2,2 mld zobowiązań wobec Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, z którego kasy już wcześniej wypłacono obywatelom większą część pieniędzy z lokat.

Biorąc pod uwagę te wszystkie wątpliwości, złożyliśmy dzisiaj wniosek do Pana Marszałka by na następnym posiedzeniu Sejmu pan premier Morawiecki wyjaśnił, dlaczego KNF pozytywnie zaopiniowała sprzedaż SKOKu Wołomin za 1 zł. Czy ktokolwiek z KNF zweryfikował choćby poprawność dokonanej wyceny SKOKu przed podjęciem tak ważnej decyzji.

SKM_368e19010714391