SKOK Wołomin został wystawiony na sprzedaż za 1 złotych.

07/01/2019

W trakcie bezkrólewia KNF zezwoliła na sprzedaż SKOK Wołomin za 1 złotówkę. Decyzję podjął Marcin Pachucki, który raptem 8 dni pełnił obowiązki Przewodniczącego KNF. Pan Pachucki podjął tym samym najważniejszą decyzję z ramach toczącego się wiele lat się postępowania upadłościowego SKOK Wołomin. Dość nieprawdopodobnym wydaje się zbieg okoliczności, że przetarg na sprzedaż SKOK Wołomin ogłoszono 6 grudnia, a więc tego samego dnia, którego prokuratura zatrzymała byłego wiceszefa KNF Wojciecha Kwaśniaka w celu przesłuchania. Czy to przypadek? Czy jedno wydarzenie miało przykryć drugie?

Decyzją KNF cena wywoławcza SKOK Wołomin miała nie być niższa niż wartość przedsiębiorstwa określonego w operacie szacunkowy, sporządzonym przez biegłego rzeczoznawcę na potrzebę postępowania upadłościowego, z wyłączeniem środków pieniężnych. Wycena wartości SKOK Wołomin została sporządzona 1,5 roku temu.

Kredyty o nominalnej wartości 3 mld złotych zostały wycenione na 92 mln (3% wartości). Gro z nich zabezpieczonych jest na nieruchomościach, dzięki czemu mają wyższe prawdopodobieństwo odzyskania. I wycena tego portfela kredytów zabezpieczonych budzi najwięcej wątpliwości.

Portfel nieruchomości, które zabezpieczały pożyczki w SKOK Wołomin to: 1600 sztuk nieruchomości (wg. załącznika do operatu) o wartość 1,07 mld złotych. Po wykreśleniu nieruchomości, na których zabezpieczone są także inne instytucje finansowe wartość odzysku z tych hipotek wynosi 626 mln zł, mimo to w operacie szacunkowym przyjęto dla tego portfela wartość jedynie 72 mln złotych. Nowy właściciel w zamian za cały nabyty majątek będzie musiał spłacić jedynie 119,7 mln zł zobowiązań wobec członków, którzy posiadali w SKOKu Wołomin swoje oszczędności i dotychczas ich nie odzyskali. Przetarg pomija 2,2 mld zobowiązań wobec Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, z którego kasy już wcześniej wypłacono obywatelom większą część pieniędzy z lokat.

Biorąc pod uwagę te wszystkie wątpliwości, złożyliśmy dzisiaj wniosek do Pana Marszałka by na następnym posiedzeniu Sejmu pan premier Morawiecki wyjaśnił, dlaczego KNF pozytywnie zaopiniowała sprzedaż SKOKu Wołomin za 1 zł. Czy ktokolwiek z KNF zweryfikował choćby poprawność dokonanej wyceny SKOKu przed podjęciem tak ważnej decyzji.

SKM_368e19010714391NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE