Stanowisko Zarządów regionów Mazowsze i Warszawa ws. podziału administracyjnego woj. mazowieckiego

13/05/2016

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Sejmie członkowie Zarządów Nowoczesnej regionów Mazowsze i Warszawa przedstawili stanowisko w sprawie planowanego podziału administracyjnego województwa mazowieckiego:

– Kamila Gasiuk-Pihowicz – posłanka Nowoczesnej, przewodnicząca Zarządu regionu Mazowsze
– Zbigniew Gryglas – poseł Nowoczesnej, członek Zarządu regionu Warszawa
– Paweł Rabiej – wiceprzewodniczący Zarządu regionu Warszawa
– Marcin Podsędek – wiceprzewodniczący Zarządu regionu Mazowsze
– Katarzyna Kalinowska – wiceprzewodnicząca Zarządu regionu Mazowsze

Zachęcamy do obejrzenia konferencji prasowej >> YouTube

STANOWISKO ZARZĄDU REGIONU MAZOWIECKIEGO NOWOCZESNEJ
z dnia 12 maja 2016 r.
w sprawie propozycji podziału Województwa Mazowieckiego

Zarząd Regionu Mazowieckiego Nowoczesnej uważa, że warto poszukiwać rozwiązań zmniejszających dysproporcje rozwojowe na Mazowszu oraz miast i gmin regionu. Nie zgadzamy się jednak z tym, by dokonywać takiego podziału pospiesznie i bez oceny konsekwencji. Stawiamy trzy warunki brzegowe: zmiany powinny być dobrze przygotowane i rozłożone w czasie, poparte wiarygodnymi wyliczeniami, że nie stracą na tym mieszkańcy nowego województwa mazowieckiego oraz połączone z propozycją nowego ustroju miasta stołecznego Warszawy.

Zarząd Regionu stanowczo nie zgadza się na to, żeby zmieniać podział administracja kraju tylko dla partyjnego interesu. Politykom PiS chodzi wyłącznie o utworzenie nowych urzędów marszałkowskich i o polityczny łup, a nie o dobro Mazowsza i Warszawy.

Pospiesznych zmian administracyjnych nie uzasadnia także zamiar pozyskania większych środków unijnych dla Mazowsza. W perspektywie do 2020 jest to niemożliwe, a po 2020 r. – wystarczającym instrumentem będzie statystyczny podział województwa na dwie odrębne jednostki na poziomie NUTS 2. Pozwoli to na zakwalifikowanie tych regionów do dwóch różnych kategorii zamożności.

Nieprzemyślany podział województwa Mazowieckiego byłby jak wyjęcie serca z organizmu. Warszawa i Mazowsze są powiązane silnymi więzami. 

Nowoczesna poprze podział województwa mazowieckiego tylko pod trzema warunkami:

  • Decyzja o podziale województwa musi być oparta o wiarygodne wyliczenia w zakresie oceny jego skutków. Muszą one dać  pewność, że na podziale nie stracą mieszkańcy stolicy i regionu.  W szczególności, że nie pogorszy się jakość transportu i łączności, ochrony zdrowia, dostępu do kultury i usług publicznych. Oraz, że nie spadną drastycznie dochody nowego województwa mazowieckiego i jego gmin, ich możliwości inwestycyjne oraz zdolność do wykorzystania środków unijnych. Według niektórych analiz, województwo mazowieckie bez Warszawy już w chwili powstania może być praktycznie bankrutem.
  • Propozycji podziału województwa musi towarzyszyć propozycja zmiany ustroju miasta stołecznego Warszawy, tak by mogła się ona rozwijać jako spójny region metropolitalny wraz z przyległymi funkcjonalnie gminami.
  • Muszą być znane koszty administracyjne podziału, w szczególności – o ile wzrosną koszty administrowania dwoma województwami. Plan podziału musi zaś być odpowiednio rozłożony w czasie.

Regiony Mazowiecki i Warszawski Nowoczesnej powołają wspólny zespół ekspercki, który opracuje analizy i symulacje dotyczące skutków ewentualnego podziału województwa i zmian w ustroju Warszawy.

 NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE