STOP przemocy ze względu na płeć!

100 lat temu Polki wywalczyły prawa wyborcze. W 2018 roku, w Polsce, w kwestii praw kobiet – praw człowieka wciąż rozmawiamy o podstawach. O walce z przemocą, wykluczeniem, obojętnością.

Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej weszła w życie w Polsce 1 sierpnia 2015 roku (a podpisana została w grudniu 2012 r.). Konwencja jest skutkiem dostrzegania przez Radę Europy niezaprzeczalnego faktu, jakim jest zjawisko przemocy ze względu na płeć.

Według szacunków Centrum Praw Kobiet z 2013 roku w wyniku przemocy domowej ginie rocznie 400–500 kobiet. Chodzi tu o zabójstwa, pobicia ze skutkiem śmiertelnym i samobójstwa zdesperowanych kobiet. Precyzyjnych danych brak ponieważ żadne ministerstwo nie prowadzi statystyk ani badań na ten temat (i nie zamierza, co wynika z odpowiedzi na moja interpelacje).

Wg statystyk policyjnej Niebieskiej Karty wynika, że w 2015 roku ofiarami przemocy w rodzinie padło 97 501 osób, w tym 69 376 kobiet.

Jak zaznacza Centrum Praw Kobiet to nie oddaje skali zjawiska przemocy w Polsce. Wiele osób boi się zgłaszać przemoc, albo zgłoszenia są ignorowane.

Nowoczesna złożyła w sejmie ustawę o przemocy ekonomicznej (wylądowała w sejmowej zamrażarce). Teraz przygotowuję się, by pokazać kolejne dwa projekty ustaw wychodzące naprzeciw zaleceniom konwencji.

Dotykają trudnych tematów. Po pierwsze zmiany definicji gwałtu – Proponowana w ustawie zmiana definicji gwałtu wskazuje jednoznacznie na konieczność swobodnego i świadomego wyrażenia zgody przez wszystkich uczestników stosunku.

Po drugie – proponowana ustawa umożliwi policji niesienie skutecznej pomocy ofiarom poprzez natychmiastową izolację sprawcy i zapewnienie ofiarom bezpieczeństwa w ich własnym domu.

25 listopada to od 1999 roku, zgodnie z decyzja ONZ, Dzień Przeciw przemocy wobec Kobiet. Ten dzień rozpoczyna międzynarodową kampanię 16 dni działań przeciwko przemocy ze względu na płeć. To chyba dobry moment, by porozmawiać.

Zatem – oto projekty – niedoskonałe – komentujcie, poprawiajcie, powiedzcie co myślicie. Jednocześnie przesyłam je do konsultacji do organizacji pozarządowych. Polecam także raport Amnesty International.

STOP przemocy ze względu na płeć!

nowelizacja kodeksu karnego

ustawa o policji