STOP przemocy ze względu na płeć!

25/11/2018

100 lat temu Polki wywalczyły prawa wyborcze. W 2018 roku, w Polsce, w kwestii praw kobiet – praw człowieka wciąż rozmawiamy o podstawach. O walce z przemocą, wykluczeniem, obojętnością.

Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej weszła w życie w Polsce 1 sierpnia 2015 roku (a podpisana została w grudniu 2012 r.). Konwencja jest skutkiem dostrzegania przez Radę Europy niezaprzeczalnego faktu, jakim jest zjawisko przemocy ze względu na płeć.

Według szacunków Centrum Praw Kobiet z 2013 roku w wyniku przemocy domowej ginie rocznie 400–500 kobiet. Chodzi tu o zabójstwa, pobicia ze skutkiem śmiertelnym i samobójstwa zdesperowanych kobiet. Precyzyjnych danych brak ponieważ żadne ministerstwo nie prowadzi statystyk ani badań na ten temat (i nie zamierza, co wynika z odpowiedzi na moja interpelacje).

Wg statystyk policyjnej Niebieskiej Karty wynika, że w 2015 roku ofiarami przemocy w rodzinie padło 97 501 osób, w tym 69 376 kobiet.

Jak zaznacza Centrum Praw Kobiet to nie oddaje skali zjawiska przemocy w Polsce. Wiele osób boi się zgłaszać przemoc, albo zgłoszenia są ignorowane.

Nowoczesna złożyła w sejmie ustawę o przemocy ekonomicznej (wylądowała w sejmowej zamrażarce). Teraz przygotowuję się, by pokazać kolejne dwa projekty ustaw wychodzące naprzeciw zaleceniom konwencji.

Dotykają trudnych tematów. Po pierwsze zmiany definicji gwałtu – Proponowana w ustawie zmiana definicji gwałtu wskazuje jednoznacznie na konieczność swobodnego i świadomego wyrażenia zgody przez wszystkich uczestników stosunku.

Po drugie – proponowana ustawa umożliwi policji niesienie skutecznej pomocy ofiarom poprzez natychmiastową izolację sprawcy i zapewnienie ofiarom bezpieczeństwa w ich własnym domu.

25 listopada to od 1999 roku, zgodnie z decyzja ONZ, Dzień Przeciw przemocy wobec Kobiet. Ten dzień rozpoczyna międzynarodową kampanię 16 dni działań przeciwko przemocy ze względu na płeć. To chyba dobry moment, by porozmawiać.

Zatem – oto projekty – niedoskonałe – komentujcie, poprawiajcie, powiedzcie co myślicie. Jednocześnie przesyłam je do konsultacji do organizacji pozarządowych. Polecam także raport Amnesty International.

STOP przemocy ze względu na płeć!

nowelizacja kodeksu karnego

ustawa o policjiNOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE