Tak dla likwidacji przywilejów związków zawodowych

Związki zawodowe mogą funkcjonować prawidłowo i współpracować z pracodawcą, czego przykładem jest Kopalnia Bogdanka i Gdańska Stocznia Remontowa. Obydwa podmioty należą do prywatnych właścicieli.

W przedsiębiorstwach państwowych zarządzanych z nadania politycznego stopień uzwiązkowienia skutecznie blokuje możliwość rozwoju. Politycy nie myślą długoterminowo, działają pod presją doraźnego interesu partyjnego.

Stocznie ograniczane przez interesy związkowców musiały upaść, by w ich miejsce powstały racjonalnie zarządzane prywatne firmy.
Lada moment podobny los spotka nierentowną branżę górniczą, do której dopłacamy wszyscy 5,5 mld zł rocznie.
W jednej z kopalni działa ponad 40 związków zawodowych. Za ich działalność płaci pracodawca czyli My – Obywatele.

Nowoczesna postuluje o:
1. opłacanie wynagrodzeń zwiazkowców ze składek związków a nie z pieniędzy pracodawców
2. finansowanie wynajmu lokali związkowych ze składek członkowskich a nie przez pracodawcę
3. zakaz członkostwa w więcej niż jednej organizacji związkowej
4. zbieranie składek przez związki, a nie przez pracodawców.