Ustawa Nowoczesnej o zmianach w VAT: szybszy zwrot, jasne zasady

10/05/2017

Podatek VAT powinien być neutralny dla przedsiębiorców. Dzisiaj, zamiast jego neutralności przedsiębiorcy często doświadczają pogorszenia płynności finansowej swoich firm i zatorów płatniczych, a w najgorszych scenariuszach – nawet bankructwa. A wszystko przez trwające zbyt długo zwroty nadpłaconego VAT-u, podważanie zasadności zwrotu przez Urzędy Skarbowe oraz ciagnące się przez wiele miesięcy kontrole.

Nowa ustawa Nowoczesnej o zmianach w VAT skraca podstawowy termin zwrotu nadpłaconego podatku z 60 do 25 dni. Tym samym znika instytucja wniosków o wcześniejszy zwrot VAT (którego termin wynosił właśnie 25 dni). Ponadto, ustawa precyzuje czynności i procedury po stronie administracji skarbowej, których podjęcie uzasadnia zatrzymanie VAT. Taki przepis znacznie ogranicza możliwość przedłużania czasu zwrotu podatku i zapewnia przedsiębiorcy większą przewidywalność terminu tegoż zwrotu, a co za tym idzie, przewidywalność sytuacji finansowej jego firmy.

W naszej Ustawie proponujemy także likwidację wprowadzonego niedawno przepisu pozwalającego organom ścigania (policja, prokuratura, CBA, CBŚ) przedłużać zwrot VAT-u o kolejne 3 miesiące. Uważamy, że przepis ten daje urzędnikom zbyt silne uprawnienia, przy braku jakiejkolwiek odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Zdejmujemy też z przedsiębiorców odpowiedzialność za nieuczciwe zachowania jego kontrahentów, ograniczając możliwość wykreślenia podmiotu z rejestru VAT tylko do sytuacji, gdy przedsiębiorca wiedział o nierzetelnych rozliczeniach swoich kontrahentów.

Ściganie nieuczciwych podatników powinno być domeną organów administracji skarbowej, a nie samych przedsiębiorców. Na to, między innymi, idą podatki płacone przez obywateli.NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE