Ustawa Nowoczesnej o zmianach w VAT: szybszy zwrot, jasne zasady

Podatek VAT powinien być neutralny dla przedsiębiorców. Dzisiaj, zamiast jego neutralności przedsiębiorcy często doświadczają pogorszenia płynności finansowej swoich firm i zatorów płatniczych, a w najgorszych scenariuszach – nawet bankructwa. A wszystko przez trwające zbyt długo zwroty nadpłaconego VAT-u, podważanie zasadności zwrotu przez Urzędy Skarbowe oraz ciagnące się przez wiele miesięcy kontrole.

Nowa ustawa Nowoczesnej o zmianach w VAT skraca podstawowy termin zwrotu nadpłaconego podatku z 60 do 25 dni. Tym samym znika instytucja wniosków o wcześniejszy zwrot VAT (którego termin wynosił właśnie 25 dni). Ponadto, ustawa precyzuje czynności i procedury po stronie administracji skarbowej, których podjęcie uzasadnia zatrzymanie VAT. Taki przepis znacznie ogranicza możliwość przedłużania czasu zwrotu podatku i zapewnia przedsiębiorcy większą przewidywalność terminu tegoż zwrotu, a co za tym idzie, przewidywalność sytuacji finansowej jego firmy.

W naszej Ustawie proponujemy także likwidację wprowadzonego niedawno przepisu pozwalającego organom ścigania (policja, prokuratura, CBA, CBŚ) przedłużać zwrot VAT-u o kolejne 3 miesiące. Uważamy, że przepis ten daje urzędnikom zbyt silne uprawnienia, przy braku jakiejkolwiek odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Zdejmujemy też z przedsiębiorców odpowiedzialność za nieuczciwe zachowania jego kontrahentów, ograniczając możliwość wykreślenia podmiotu z rejestru VAT tylko do sytuacji, gdy przedsiębiorca wiedział o nierzetelnych rozliczeniach swoich kontrahentów.

Ściganie nieuczciwych podatników powinno być domeną organów administracji skarbowej, a nie samych przedsiębiorców. Na to, między innymi, idą podatki płacone przez obywateli.