Ustawa Gryglasa

10/05/2017

Osoby prowadzące działalność gospodarczą ciężko pracują, powinny mieć prawo do czasu na urlop, a także nie powinny być dyskryminowane przy zmianie zawodu, czyli rezygnacji z działalności gospodarczej i ubiegania się o różne stanowiska w oparciu o umowę o pracę

Złożona przez nas ustawa wyrównuje szanse osób prowadzących działalność gospodarczą, wspólników, członków zarządu  i prokurentów spółek, a także  osób pracujących na podstawie umowy agencyjnej lub umowy cywilnej (o ile z tego tytułu podlegają ubezpieczeniu społecznemu) w dostępie do niektórych uprawnień pracowniczych i stanowisk wymagających stażu pracy. Obecnie staż pracy definiuje się głównie jako okres pozostawania w stosunku pracy. Taka definicja blokuje przedsiębiorcom i osobom samozatrudnionym pracę na niektórych stanowiskach w administracji publicznej, a także dyskryminuje je w dostępie do szeregu uprawnień pracowniczych, takich jak dłuższy urlop czy okres wypowiedzenia.NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE