Ustawa Gryglasa

Osoby prowadzące działalność gospodarczą ciężko pracują, powinny mieć prawo do czasu na urlop, a także nie powinny być dyskryminowane przy zmianie zawodu, czyli rezygnacji z działalności gospodarczej i ubiegania się o różne stanowiska w oparciu o umowę o pracę

Złożona przez nas ustawa wyrównuje szanse osób prowadzących działalność gospodarczą, wspólników, członków zarządu  i prokurentów spółek, a także  osób pracujących na podstawie umowy agencyjnej lub umowy cywilnej (o ile z tego tytułu podlegają ubezpieczeniu społecznemu) w dostępie do niektórych uprawnień pracowniczych i stanowisk wymagających stażu pracy. Obecnie staż pracy definiuje się głównie jako okres pozostawania w stosunku pracy. Taka definicja blokuje przedsiębiorcom i osobom samozatrudnionym pracę na niektórych stanowiskach w administracji publicznej, a także dyskryminuje je w dostępie do szeregu uprawnień pracowniczych, takich jak dłuższy urlop czy okres wypowiedzenia.