Nowe prezydium Klubu Poselskiego Nowoczesna

Klub Poselski Nowoczesna zdecydował o zmianach w składzie swojego prezydium. Obecnie Prezydium Klubu stanowią posłowie:

  • Katarzyna Lubnauer – przewodnicząca Klubu Poselskiego Nowoczesna,
  • Barbara Dolniak – wicemarszałek Sejmu RP,
  • Paulina Hennig-Kloska – wiceprzewodnicząca Klubu Poselskiego Nowoczesna,
  • Kamila Gasiuk-Pihowicz – wiceprzewodnicząca Klubu Poselskiego Nowoczesna,
  • Piotr Misiło – wiceprzewodniczący Klubu Poselskiego Nowoczesna,
  • Monika Rosa – członek prezydium,
  • Marek Sowa – członek prezydium,
  • Mirosław Suchoń – członek prezydium,
  • Zbigniew Gryglas – sekretarz Klubu Poselskiego Nowoczesna.