Nowoczesna apeluje do prezydenta o zawetowanie ustawy tzw. „apteka dla aptekarza”

Ostatnio pan prezydent Andrzej Duda próbuje się wybić na niezależność od PiS. Nie wiem czy jest to wynikiem przygód Adriana w „Uchu Prezesa”, czy też chce się wykazać większą aktywnością.

W związku z tym apelujemy do pana prezydenta o zawetowanie ustawy zwanej „apteka dla aptekarza” – mówił w sejmie podczas konferencji 10.05 wiceprzewodniczący Nowoczesnej poseł Jerzy Meysztowicz.

Według Nowoczesnej, przyjęta przez Sejm i Senat i skierowana do podpisu prezydenta ustawa Prawo farmaceutyczne nosi znamiona ustawy lobbingowej. Treść pierwotnej wersji została przygotowana poza Sejmem przez różne grupy wpływów. Ustawa ta w sposób znaczny ogranicza swobodę działalności gospodarczej i może być niekonstytucyjna. Ponadto, wprowadzone przez PiS zapisy mogą doprowadzić do ubezwłasnowolnienia właścicieli pojedynczych aptek lub małych sieci poprzez dyktat hurtowni farmaceutycznych.

– Zastanawia nas, dlaczego ustawa, która tak głęboko ingeruje w swobodę działalności gospodarczej i tak szczegółowo reguluje rynek farmaceutyczny, nie trafiła nawet do sejmowej Komisji Zdrowia czy też do Komisji Gospodarki i Rozwoju – mówił poseł Mirosław Suchoń. – Uważamy, że nie skierowano jej do tych komisji, gdyż ich przewodniczącymi są przedstawiciele opozycji.

Zdaniem posłów Nowoczesnej wejście w życie ustawy w kształcie przyjętym przez parlament wpłynie na  ograniczenie dostępności leków dla pacjenta oraz może doprowadzić do wzrostu cen leków.

Warto przypomnieć, że PiS-owska  większość sejmowa podczas prac nad tą ustawą nie była nawet zainteresowana tym, że bardzo krytyczną opinię do tej ustawy przygotowało sejmowe Biuro Analiz, jak również Ministerstwa Rozwoju i Finansów.