Nowoczesna apeluje do prezydenta o zawetowanie ustawy tzw. „apteka dla aptekarza”

10/05/2017

Ostatnio pan prezydent Andrzej Duda próbuje się wybić na niezależność od PiS. Nie wiem czy jest to wynikiem przygód Adriana w „Uchu Prezesa”, czy też chce się wykazać większą aktywnością.

W związku z tym apelujemy do pana prezydenta o zawetowanie ustawy zwanej „apteka dla aptekarza” – mówił w sejmie podczas konferencji 10.05 wiceprzewodniczący Nowoczesnej poseł Jerzy Meysztowicz.

Według Nowoczesnej, przyjęta przez Sejm i Senat i skierowana do podpisu prezydenta ustawa Prawo farmaceutyczne nosi znamiona ustawy lobbingowej. Treść pierwotnej wersji została przygotowana poza Sejmem przez różne grupy wpływów. Ustawa ta w sposób znaczny ogranicza swobodę działalności gospodarczej i może być niekonstytucyjna. Ponadto, wprowadzone przez PiS zapisy mogą doprowadzić do ubezwłasnowolnienia właścicieli pojedynczych aptek lub małych sieci poprzez dyktat hurtowni farmaceutycznych.

– Zastanawia nas, dlaczego ustawa, która tak głęboko ingeruje w swobodę działalności gospodarczej i tak szczegółowo reguluje rynek farmaceutyczny, nie trafiła nawet do sejmowej Komisji Zdrowia czy też do Komisji Gospodarki i Rozwoju – mówił poseł Mirosław Suchoń. – Uważamy, że nie skierowano jej do tych komisji, gdyż ich przewodniczącymi są przedstawiciele opozycji.

Zdaniem posłów Nowoczesnej wejście w życie ustawy w kształcie przyjętym przez parlament wpłynie na  ograniczenie dostępności leków dla pacjenta oraz może doprowadzić do wzrostu cen leków.

Warto przypomnieć, że PiS-owska  większość sejmowa podczas prac nad tą ustawą nie była nawet zainteresowana tym, że bardzo krytyczną opinię do tej ustawy przygotowało sejmowe Biuro Analiz, jak również Ministerstwa Rozwoju i Finansów.NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE